lokalni izbori senka kurt

Žene zakuhajte lokalne izbore

Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE Vas pozivaju na kafu sa Senkom Kurt,  glavnom i odgovornom urednicom Radija Stari Grad (RSG) koja će se desiti u Sarajevu, 09.08.2012.

Subscribe to lokalni izbori senka kurt