Poziv za radove – časopis “STVAR” br.3

Aktivno/pasivno – reč ’aktivno’ danas ima najveću moguću važnost. Ako je nešto ’aktivno’, onda ono radi, pokreće se, stvara, menja, buni se, čini, interveniše, preduzima, vežba, mrda, proizvodi, kreće, dela, podstiče, utiče, obavlja posao, ima efekta, dinamično je, angažuje se, odlazi na proteste itd. Od aktivnosti je napravljen fetiš! Junaci i junakinje su oni koji rade, a ne oni koji npr. samo pričaju.

Ukoliko bismo se oslonili/e na savremenu dijagnostiku kojom se u polju društvenog razlučuje 'aktivno' od 'pasivnog', onda bismo se nadovezali/e na neupitne pretpostavke kojima se aktivnost pripisuje praksi, a pasivnost teoriji. Preplavljeni aktivizmima, organizacijama koje se deklarišu kao angažovane i aktivističke, ne možemo a da ne uvidimo koliko je aktivizam bez teorije slep, jednako kao što bi i teorija bez aktivnosti bila prazna. No, filozofija je već odavno dovela u pitanje koordinate koje razlučuju 'aktivno' od 'pasivnog', jer filozofija ne pretpostavlja, ne podrazumeva, ona misli. A mišljenje i teorija nisu pasivnost, u smislu da su nedelatni.

Moglo bi se krenuti od opšte upitnosti fiksnih koordinata 'aktivnog' i 'pasivnog', te vratiti pitanje unatrag. Čega su ime pojmovi 'aktivno' i 'pasivno'? Nije li pasivnost u istoriji misli već bila razmatrana i kao drugačiji momenat delatnosti? Za Dekarta naime aktivnost i pasivnost jesu jedna te ista stvar koja je aktivna iz perspektive subjekta koji deluje, a pasivna ako je posmatra subjekt na kojeg se deluje.

Ovim, a i mnogim drugim linijama valjalo bi promisliti goruće pitanje odnošenja 'aktivnog' i 'pasivnog'. Sledeći broj našeg Časopisa za teorijske prakse ovom temom želi da u jednom refleksivnom činu preispita osnove sopstvenog filozofskog karaktera i teorijskog angažmana: da prizna, potvrdi, utemelji, proizvede, podrije, prevlada ili preboli, isere sopstvenu aktivnost/pasivnost.

POZIVAMO VAS DA SVOJIM RADOVIMA UČESTVUJETE U TREĆEM BROJU «STVARI». OČEKUJEMO TEKSTOVE IZ OBLASTI FILOZOFIJE, PSIHOANALIZE, POLITIČKE I DRUŠTVENE TEORIJE, TEORIJE UMETNOSTI I SVIH OSTALIH SRODNIH DISCIPLINA. SVE TEKSTOVE MOŽETE SLATI NA SLEDEĆU ADRESU:  ksf.gerusia@gmail.com

Krajnji rok za sve tekstove: 20. jun 2012.

Radove objavljujemo na srpskom i ostalim južnoslovenskim jezicima. Za autore i autorke iz drugih sredina poželjno je da tekst bude na engleskom jeziku. Moguće je objavljivanje i na nemačkom, francuskom, italijanskom i dr.

Prethodni broj časopisa Stvar možete pročitati ovde

Više o časopisu i uputstva za autore/ke možete naći ovdje.

ilustracija: flickr.com
(izvor:KSF «Gerusija» Novi Sad)