MojBit Online nasilje Sigurnost i privatnost Take back the tech

Znate li da možete mapirati online nasilje?

Velika je zabluda je da se nasilje nad ženama dešava isključivo u stvarnom svijetu. Nasilje nad ženama je također prisutno unutar virtualnog svijeta i najčešće obuhvata uhođenje, nadziranje, ugrožavanje vaše lične privatnosti, manipulaciju vašim podacima koji mogu uključivati slike i video zapise, i druge štetne aktivnosti. Iako je broj ovakvih aktivnosti svakim danom sve veći, djevojke i žene često ne  znaju za načine na koje se mogu zaštiti ili prijaviti online naslje i kome tačno. Iz ovih razloga, OneWorldSEE i portal zenskaposla.ba pokrenule su kampanju mapiranja online nasilja nad ženama. Cilj mape jeste da se dokumentuje i izračuna crna statistika o ovom problemu. Pozivamo vas da se upoznate sa mapom i koristite je preko ovog linka. Također, možete pogledati već zabilježene slučajeve  i informisati se kako da prijavite slučaj.

Zašto je toliko važno da mapirate?

Nažalost, mnoge države i njihove institucije ostaju nijeme na ovu vrstu nasilja, iako je u porastu. Bez dokumentacije ovih slučajeva, ne može se ni raditi na rješavanju problema.

Dokumentovanje/mapiranje nasilja koje se dešava u vitualnom svijetu je važno jer slučajevi postaju vidljivi i prestaju važiti za rijetke, čudne, neshvaćene ili bezazlene. Priče će se koristiti u cilju zagovaranja prepoznavanja nasilja nad ženama provedenog kroz korištenje tehnologije na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou. Također će koristiti pri jačanju kapaciteta žena i djevojaka u poduzimanju koraka protiv nasilja sa kojim se suočavaju u online prostorima, kao i na jačanju kapaciteta branitelja i braniteljica ženskih ljudskih prava koji rade na problemu nasilja nad ženama.

Ukoliko vam se desio slučaj online nasilja ili  poznajete neki slučaj koji nije vaš lični, ali znate sa sigurnošću da se desio vašoj poznanici, prijateljici, članici obitelji možete ga također mapirati, s tim da prije toga tražite dopuštenje dotične osobe. Važno je napomenuti da slučajeve možete mapirati anonimno, dakle bez odavanja podataka tipa imena, prezimena, zanimanja, lokacije (možete bilježiti šire područje).

Svaka priča je jednako važna. Razgovaraj sa prijateljicama, kolegicama, članicama  porodice, poznanicama, te ih upoznaj sa mapom i razlozima korištenja iste. Ispričaj vlastitu priču, mapiraj je, stvori narativ i budi dio generacije djevojaka i žena koja će dati temelje za eliminaciju nasilja nad ženama u virtualnoj sferi!