Mapiraj nasilje Online nasilje Sigurnost i privatnost Take back the tech

Koja je povezanost nasilja nad ženama i IKT-a?

IKT, odnosno informaciono-komunikacione tehnologije, u širem smislu se odnosi na alate i platforme koje koristimo za našu komunikaciju i informacione potrebe. Neki primjeri uključuju radio, mobilne telefone i – internet. Ponekad se IKT shvataju na “stari” i “novi” način. Jednostavno rečeno “stari” način se smatra onaj gdje se informacije šalju u analognom formatu, a “novi” način je onaj gdje se informacije šalju u digitalnom formatu poput bežične tehnologije. U stvarnosti, razlike nisu  jasne, te postoji mnogo vrsta IKT-a koje kreću od jedne do druge vrste. Ono što je bitno jeste da IKT nose različita značenja i vrijednosti u različitim kontekstima, te značajno utječu na društvo na mnogobrojne načine.

IKT i nasilje nad ženama utječu na naše mogućnosti da potpuno uživamo svoja ljudska prava i osnovne slobode. Povećano je uviđanje povezanosti nasilja nad ženama i IKT-a. Na primjer, web stranice mogu biti korisna mjesta za žene koje su u nasilnim vezama, da dobiju informacije i pomoć. Istovremeno, alate poput spyware-a i GPS uređaja koriste zlostavljači u svrhu praćenja i kontrolisanja kretanja njihovih partnerki.

Činovi nasilja nad ženama u materijalnom svijetu su replicirani i bivaju počinjeni na razne načine i unutar virtualnog svijeta. Take Back The Tech!, kao odgovor na ovu povezanost, poziva sve da preuzmu kontrolu nad tehnologijom i da zaustave nasilje nad ženama.

Nasilje nad ženama podrazumijeva bilo koji čin koji šteti ili nesrazmjerno utiče na žene. Osnovni uzrok nasilja nad ženama leži u nejednakim odnosima moći između muškaraca i žena u gotovo svim aspektima života. Neki primjeri nasilja nad ženama uključuju porodično nasilje, silovanje i seksualno uznemiravanje.

Dekleracija UN-a o eliminaciji nasilja nad ženama definiše nasilje nad ženama kao “bilo kakav čin rodno zasnovanog nasilja što rezultira, ili će vjerovatno rezultirati, fizičkim, seksulanim ili psihološkim povredama žena, uključujući prijetnje ovakvim napadima, prisila ili samovoljno uskraćivanje slobode, bilo da se dešava u javnom ili privatnom životu”.

Nasilje nad ženama je priznato kao kršenje osnovnih ljudskih prava 1993. godine, prije manje od dvije decenije, zvanično kroz Dekleraciju eliminacije nasilja nad ženama koju je donijela Generalna skupština UN-a.

Ženski pokreti širom svijeta kontinuirano skreću pažnju na nove dimenzije i različite oblike nasilja nad ženama. Virtualno nasilje – jeste nasilje!

Više na: TakeBacktheTech

Foto: Flickr