Online nasilje Sigurnost i privatnost Take back the tech

Trening o sigurnosti na internetu putovao u Sapnu!

Prvi u nizu majskih treninga o sigurnosti na internetu i prevenciji nasilja putem IKT-a, organiziranom od strane fondacije OneWorld SEE (Fondacijom Jedan svijet-platforma za Jugoistočnu Evropu) održan je 06. maja 2014. godine u Sapni. Suorganizatorica treninga bila je Fatima Gušić, službenica za mlade općine Sapna.  Valentina Pellizzer i Aida Mahmutović su vodile trening koji je okupio 23 djevojake iz Sapne i obližnjih općina.

“Trening koji smo danas održali sa djevojkama u Sapni na temu „Sigurnost na internetu i nasilje putem IKT-a“ pokazao je jedan vrlo ozbiljan pristup općine Sapna radu sa mladim osobama, njihovoj problematici i našem nastojanju da im svakodnevno pružamo pomoć u raznim vidovima. Ovaj put željeli smo na jedan sistematičan i praktičan način upoznati mlade osobe osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta o izazovima i prijetnjama koje ih vrebaju koristeći se sredstvima IKT-a. Za nas je upravo uzrast učesnica današnje radionice upavo najveća meta za razne vrste nasilja kojim su potencijalne kandidatkinje svakodnevno izložene koristeći se IK tehnologijama, posebno društvenim mrežama. Ovo je za njih bila izvanredna prilika da se upoznaju kako efektivno zaštititi sebe i svoju privatnost pri svakodnevnom korištenju IKT-a,” rekla je ovom prilikom Fatima Gušić.

Pohvalno je da  Općina Sapna predstavlja dobar primjer kada je u pitanju primjena i pokretanju diskursa o  sigurnosti na internetu i IKT politika u BiH, čime je zasluženo zauzela 14.mjesto u BiH 2013. godine u radu sa mladim osobama i integritetu usluga prema mladima.

Fokus  ovog treninga  jeste  jačanje  kapaciteta  djevojaka  i  žena  korištenjem informaciono -komunikacionih  tehnologija  s  ciljem   preuzimanja  kontrole  nad tehnologijom, strateškog korištenja iste  i u konačnici –  zaustavljanja nasilja nad ženama kroz IKT.

Hvala Sapna i vidimo se uskoro!

Sve slike sa treninga se nalaze ovdje.