Online nasilje

Prijavi (online) nasilje!

Da li ste primjetile najnovije izmjene na našem portalu? 

U sklopu naše kampanje Preuzmi kontrolu nad tehnologijom razvijena je mapa o kojoj smo već ranije pričale (mapirajnasilje.net) koja ima za cilj zabilježiti nasilje koje se dešava unutar virtualnog svijeta, preko popularnih platformi (bilo da se radi o Facebook-u, Twitter-u, YouTube-u), mobilnih telefona, tableta i sličnih uređaja. Online nasilje jeste nažalost još uvijek tabu tema u našem društvu, jer djeluje bezazleno i nevidljivo, ali posljedice koje imaju djevojke, djevojčice i žene koje prolaze kroz isto su strašne i ne smiju se zanemariti. Ne pomaže ni činjenica da BiH i dalje nema zakone putem kojih možete krivično goniti zlostavljače/ice.

Zabilježiti ove slučajeve je važno jer činimo nevidljivo nasilje vidljivim i ono prestaje da se tretira kao izolirani slučaj, već kao svakodnevna masovna pojava. Također je važno radi lobiranja institucijama, da bi se moglo razgovarati o potencijalnim politikama i zakonima koje bi štitile žrtve i smanjile ovu vrstu nasilja. 

Budući da smo htjele da spomenuta mapa bude funkcionalnija i upotrebljivija, uvele smo novu funkciju, odnosno novo dugme sa desne strane naslovljeno sa Prijavi nasilje. Osim online prijavnice koja je simplificirana, sastavile smo i spisak kontakata relevantnih institucija kojima se možete obratiti u slučajevima nasilja (brojevi nadležnih autoriteta u Federaciji Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj), centara za socijalni rad i centara gdje možete dobiti besplatnu pravnu pomoć. 

Preko ovog linka možete vrlo jednostavno i brzo izvršiti prijavu i dokumentovati slučaj o nasilju koje ste vi ili neka druga osoba (članica obitelji, prijateljica, poznanica) doživjele putem informaciono komunikacionih tehnologija (IKT).

Da bismo što bolje ilustrovale poveznicu između nasilja nad ženama i IKT-a, na samom dnu stranice smo objavili kratki prikaz nekih od stvarnih slučajeva sa kojima smo se susrele tokom trajanja kampanje.

Kampanju Preuzmi kontrolu nad tehnologijom lokalno radimo u saradnji sa fondacijom One World platform for South East Europe, te globalno sa Asocijacijom za Progresivne Komunikacije (APC).