Mapiraj nasilje Online nasilje Take back the tech

Obilježavanje Narandžastog dana!

Fondacija Jedan Svijet – Platforma za jugoistočnu Evropu (OneWorld platform for Southeast Europe), portal ženskaposla.ba i Institut za razvoj mladih KULT su u petak 25.07.2014. godine u prostorijama Obrazovno- razonodnog centra za mlade SPAJALICA, zajedno obilježili „Narandžasti dan”.

Narandžasti dan, inicijativa Omladinske mreže UNiTE i Generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o podizanju svijesti i prevenciji nasilja nad djevojčicama, djevojkama i ženama se obilježava svakog 25. dana u mjesecu diljem svijeta.  

Budući da se upravo te sedmice odvijalo obilježavanje globalne kampanje Preuzmi kontrolu nad tehnologijom, mladi aktivisti i aktivistkinje  Instituta za razvoj mladih KULT su razgovarali o nasilju nad ženama koje se dešava putem IKT-a (informaciono-komunikacijskih tehnologija).

Kroz dvosatnu radionicu na temu “Da li je virtualno stvarno”, učesnici/e ove radionice  su dobili/e više informacija o nasilju koje se dešava virtualno, uključujući i stvarne primjere iz Bosne i Hercegovine djevojaka koje su doživjele virtualno nasilje i načine na koji su se ophodile u takvoj situaciji. Pored toga razgovaralo se i o metodama prepoznavanja nasilja u virtualnom svijetu.

Dva osnovna problema su nedostatak diskursa o ovoj vrsti nasilja, jer je praktično nevidljiva, te nedostatak zakona u Bosni i Hercegovini koji ne prepoznaje cyberbullying, odnosno virtualno nasilje kao stvarno.

Mladi aktivisti i aktivistkinje su ponudili vlastita rješenja i ideje o započinjanju diskursa i uvođenju ove teme primarno u škole, gdje je kako su nam rekli, i pored porasta broja slučajeva nasilja kroz IKT I dalje prisutan muk i nezainteresiranost o iniciranju edukativnih radionica ili educiranja školskog osoblja na ovu temu.

Slike: Aida Mahmutovic i Belma Kucukalic