Online nasilje Take back the tech

Nagrađena kampanja “Preuzmi kontrolu nad tehnologijom!”

Globalna APC-eva kampanja Take Back the Tech, odnosno Preuzmi kontrolu nad tehnologijom, koju u Bosni i Hercegovini provodi naš portal ženskaposla.ba u suradnji sa OneWorld platform for Southeast Europe,  dobila je prestižnu nagradu od strane Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU).

Kampanja je globalno priznata za svoje “napore u smanjenju online prijetnji i izgradnje povjerenja kod djevojaka i žena pri korištenju IKT-a“, osvojivši prvo mjesto u konkurenciji od 360 nominacija i 37 finalista/ica iz više od 70 zemalja u kategoriji 6 . koja se fokusira na rodnu ravnopravnost spolova i korištenje IKT-a.

GEM–Tech je nagrada koja se dodjeljuje  godišnje ispred Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) i UN Women za postignuća i globalne uzore u području rodne jednakosti i ravnopravnosti u području IKT-a.

Kao što je navedeno od strane organizatora/ica, “ova nagrada nastoji stvoriti platformu za osnaživanje žena upravo kroz njihov angažman unutar sfere informaciono komunikacionih tehnologija, te osnažiti njihovu ulogu kao donositeljica odluka u ovom sektoru.”

Samo u okviru 16 dana aktivizma u 2012. i 2013. godini, partneri/ice kampanje Preuzmi kontrolu nad tehnologijom su se aktivirali u preko 190 aktivnosti , sa učešćem 14 800 ljudi u sedam drzava u kojima je organizirana kampanja. Više o kampanji možete pronaći na linku https://www.takebackthetech.net/.