Aktuelne teme Globalne teme Mapiraj nasilje Online nasilje

Digitalno nasilje nad ženama u Crnoj Gori

NVO “Ženska soba” iz Podgorice, u saradnji sa Američkim uglom organizuje panel na temu “Digitalno nasilje nad ženama u Crnoj Gori”, 28. februara (subota) 2015. godineuprostorijamaAmeričkoguglasapočetkomu 10 časova. Cilj panela je da pokrene diskusiju i podigne svijest o digitalnom nasilju nad djevojkama i ženama, ponude mogući odgovori kako reagovati na ovu vrstu nasilja, koji su postojeći mehanizmi koji se mogu koristiti i na čemu treba raditi. Panel je namijenjen studentima i studentkinjama prava, žurnalistike, kriminalistike i telekomunikacija koji se kroz nastavu na posredan ili neposredan način sreću sa ovim društenim problemom. Realizacijuprojekta je podržala Ambasada Kanade.

Digitalno nasilje je jedno od novijih oblika kompjuterskog kriminala gdje posebno ranjivu grupu, predstavljaju djevojke i žene. Ono obuhvata ucjene i pretnje, obično od strane njihovih bivših partnera, „neostvarenih ljubavi“, ili novih, virtuelnih prijatelja sa društvenih mreža, da će postaviti određeni materijal kompromitujućeg karaktera po njih, u sajber prostoru.

„Ženskoj sobi“ se u poslednjih godinu dana javilo 10 sugrađanki, starosne dobi od 18 do 36 godina koje su se žalile na problem digitalnog nasilja od strane svojih bivših partnera. Zbog straha od osude društva, djevojke i žene se rijetko usuđuju da prijave digitalno nasilje policiji, pa se ovaj problem teško otkriva, a zbog nedostataka u pravnom sistemu, teško i dokazuje. Moć zloupotrebe kompjutera i društvenih mreža, nasilniku daje mogućnost kontrole nad tijelom a time i životom date ženske osobe, koja se dovodi do osećaja bespomoćnosti i položaja žrtve.

Na panelu će govoriti Kevin Reks, otpravnik poslova Ambasade Kanade,  Anica Vujnović, koordinatorka Američkog ugla, Jakša Backović, viši policijski komesar u oblasti kompjuterskog kriminala, Adis Balota, dekan Informacionih tehnologija na Univerzitetu Mediteran, Kristina Bojanović, koordinatorka NVO „Ženska soba“ i Mirjana Vlahović, pravna savjetnica  pri NVO“Ženska soba“.

Dnevni red panela u prilogu.