Web We Want

Internet je sredstvo koje nam umnogome olakšava život

Internet/Web kao sredstvo komunikacije je ušao u moj zivot 1999. godine. U početku je to bilo postepeno upoznavanje sa čarima Interneta korištenjem prvenstveno e-maila za bržu i lakšu komunikaciju sa prijateljima u inostranstvu, ali i kao izvora naučnih informacija za vrijeme studija. Početkom 2000-tih Internet zauzima sve važnije mjesto u mom životu jer ga svakodnevno koristim na poslu, ali i privatno što se postepeno intenzivira uvođenjem druđtvenih mreza (prije svega fb). Niz godina sam bila u fazi “internet mazohizma” kada sam imala skoro sve klasične simptome ovisnosti o internetu, ali srećom uspjela sam proći tu fazu i doći do prijeko potrebne samokontrole. 🙂

Trenutno Internet koristim djelomično u poslovne svrhe, te radi informisanja i zabave ponekad (muzika, film).

Internet, kao medij za komunikaciju i informisanje, je nedvojbeno uticao na moj život i ja ga shvatam prvenstveno kao sredstvo koje mi umnogome olakšava život dostupnošću meni zanimljivih informacija i jednostavnije kumunikacije, ali bez kojeg je sasvim moguće živjeti jer su ljudi to uspjesno činili i prije pojave istog.

Smatram da je Web danas veoma bitno sredstvo za promociju ljudskih prava i sloboda kroz razne vidove edukacije i pristupa informacijama i to je jedna od pozitivnih strana Web priče – da je mnogo korisnih informacija dostupno svima (mislim na države u kojima se na radi cenzura interneta, ako takve postoje :)).

S druge strane, jedna od stvari za koje smatram da su bitne i do kojih smo došli Web evolucijom jeste zaštita privatnosti korisnika koja dovodi do mogućnosti totalitarnog nadzora država kroz kontrolu Interneta. Možda se treba naivno početi nadati utopizmu i idealistički vjerovati u alternativu…

Amila