Web We Want

Po prvi put sam download-irala pjesme i slike, koristila google za pretraživanje

Rođena sam 1991. g. a Internet, kao sredstvo komunikacije, sam počela koristiti 2005 godine. Najprije sam koristila društvene servere za upoznavanje i zabavu, kao što je mIRC. Nakon toga sam spoznala koliku moć internet posjeduje. Po prvi put sam download-irala pjesme i slike, koristila google kao sredstvo za pronalaženje iznimno zanimljivih stvari, koje su me zanimale u određenom periodu odrastanja i sazrijevanja.

Ekspanzijom IKT-a Web je preuzeo svijet. Sve se svodi na virtuelne odnose. Koliko ima dobrih strana, toliko ima i loših strana Web-a. Virtuelni svijet nas udaljava od stvarnog i ponekad se dešava da gubimo integritet i sam identitet. Internet kao takav daje nam mogućnost da prije saznamo sva tekuća dešavanja, te omogućava znatno bržu komunikaciju diljem svijeta – na razne načine preko različitih servisa i alata. Kao takav, dobar je dok ga koristimo pametno za svrhe učenja i istraživanja, dok za sve ostalo djeluje separatistički i odvaja nas od stvarnog svijeta.

Nina Katjuška