Aktuelne teme Lokalne teme Mapiraj nasilje Online nasilje Take back the tech

Sutra počinje kampanja 16 dana aktivizma!

Ženska Posla vam ove godine žele omogućiti da pogledate u dnevnu internet komunikaciju mladih djevojaka u Bosni i Hercegovrini i u svijetu.

U sljedećih 16 dana, fokusirat ćemo se na priče cura koje pripadaju Millenial generaciji- generaciji koja koristi internet od malih nogu, generaciji cura koje su zaista imala priliku da rastu i sazrijevaju zajedno sa internetom. Ova nam je generacija iznimno važna jer znamo da stranicu Ženska Posla upravo najvećim postotkom prate Millenialsice, čiji je internet-prostor veoma poseban: podložan čestim promjenama i izložen opasnostima.

U sljedećih 16 dana, Ženska Posla će na jedno mjesto skupiti 16 međunarodnih priča o inovativnim načinima na koje se Millenialsice bore protiv internet nasilja kojem su izložene. Uz to, analizirat ćemo kakve to okolnosti dovode mlade djevojke- djevojke odrasle na Sailor Moon crtanima , Pokemon kartama i florescentnim šnalama za kosu –  do želje da postanu članice organizacije kakva je ISIS. Pokušat ćemo ispitati do koje mjere su stavovi mladih žena dobrodošli i prepoznati na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini. Identificirat ćemo tragove propagiranja mizogenije u popularnim regionalnim portalima i Facebook stranicama, te ćemo se pitati vječno zašto.

Sve ovo ćemo raditi sa jednim ciljem- u ovih 16 dana, želimo promovirati feminističke pristupe reagovanju na online nasilje, te feminističke pristupe prevenciji online nasilja.

Preuzimamo nazad tehnologiju s kojom smo rođene! 

Čitajte nas.

Do sutra!

Redakcija ženskaposla.ba