Glasovi osnaživanja

Politika je muški posao? Ma dajte…

Položaj žene u bosanskohercegovačkom političkom životu još uvijek je, nažalost, određen 
stereotipom o “prirodnoj” spolnoj ulozi žene. Pretpostavka da je politika “muški posao”, te da su 
muškarci podobniji za rukovodeće pozicije još uvijek prevladava, unatoč činjenici da u Bosni i 
Hercegovini postoje mehanizmi za osiguranje izbalansirane spolne zastupljenosti na izborima. 
 
Jedan od problema postojanja takvog mehanizma, jeste i njegova implementacija, tačnije 
nepostojanje iste. Bosna i Hercegovina je 2013. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama 
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine čime je Zakon harmoniziran sa Zakonom o ravnopravnosti 
spolova u BiH u pogledu ravnopravne zastupljenosti spolova i položaja žena na kandidatskim 
listama čime je uvedena nužnost postojanja 40% predstavnica/ka manje zastupljenog spola. 
 
Studije su pokazale da se pojavljuju tri osnovna problema u pogledu kandidatskih listi: 
Muškarci su u većini slučajeva nosioci stranačkih listi 
Muškarci su većinom i na čelu kompenzacijskih listi, te 
Za žene su rezervirana uglavnom druga mjesta na listama 
 
I ovo je jedan od primjera gdje jasno možemo vidjeti disparitet između teorije i prakse, jer sama 
ideja i regulativa ravnopravne i ravnomjerne zastupljenosti ne garantira istu. Posljednja tri izborna 
ciklusa u Bosni i Hercegovini to i dokazuju.  
 
Iako je 2016. godine došlo do malog napretka u odnosu na 2012. godinu, kada je od 139 
načelnika/ca izabrano njih 5, i dalje svjedočimo trendu manje zastupljenosti žena kako u izvršnim, 
tako i u zakonodavnim tijelima. 
 
Inter-parliamentary Union (IPU) 2016. godine objavila je rezultat analize učešća žena u 
parlamentima svijeta. Od 193 države, Bosna i Hercegovina je na 83. mjestu. Za ovu analizu, 
korišteni su rezultati izbora u BiH 2014. godine, gdje od 42 delegatska mjesta u Domu predstavnika 
Parlamentarne skupštine BiH, samo njih 10 su žene, a u Domu naroda od 15 mjesta, samo dva su 
zauzele žene. 
 
Bitno je naglasiti i da pored ovih odredbi glede ravnopravne zastupljenosti žena na izborima u BiH, 
političke stranke i tijela rade jako malo da bi osigurale da kandidatkinje budu i izabrane u 
odgovarajuća tijela. Promocija učešća žena u politici u Bosni i Hercegovini još uvijek je fokus 
nevladinih organizacija i ženskih nevladinih organizacija. 
Autorica: A.M.

Foto: Flickr.com