Glasovi osnaživanja

Da ponovimo procente?

Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2014. godine, bili su prva prilika za implementaciju Zakona o 
ravnopravnosti spolova u BiH i izmjena Izbornog zakona u BiH u pogledu osiguranja i nužnosti 
postojanja 40% predstavnika/ka manje zastupljenog spola u izbornom procesu.  
 
Kada govorimo o zastupljenosti žena na kandidatksim listama, i to na kantonalnom nivou, 
Zapadno-hercegovački kanton je prednjačio sa 30,4% žena na kandidatskim listama. 
Najmanji procenat žena na kandidatskim listama, našao se u Kantonu 10 (4%), Unsko-Sanskom 
kantonu (6,7%) te Bosansko-podrinjskom kantonu (16%). 
 
Procentualno učešće žena na stranačkim listama za državni parlament (Predstavnički dom 
Parlamentarne skupštine BiH), ukazalo da je norma pri kandidaturi ispoštovana, ali pri izboru 
kandidatkinja u Predstavnički dom nije. Tako da od 12 stranaka koje su imale poslanike/ce u 
Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, njih 6 je imalo svoje zastupnice u Domu 
predstavnika. Tri stranke su imale ispod 40% žena na kandidatskim listama, ali dvije od tri stranke 
su imale svoje zastupnice u Domu. 
 
Bitno     je     reći     i     da     je     2014.     godine,     od     ukupno     42     zastupnika/ca     u     Predstavničkom     domu Parlamentarne   skupštine   BiH,   bilo   samo   njih   10   žena.
 
Kada govorimo o Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije procentualnom učešću žena 
na stranačkim listama za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, od 11 stranaka koje su 
imale poslanike/ce u Predstavničkom domu, njih 8 je je imalo svoje zastupnice. No, od ukupno 98 
zastupnika/ca, njih samo 21 su bile žene. 
 
Za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kandidirala se samo jedna žena, i to za srpsku članicu 
Predsjedništva, koja na kraju nije izabrana. 
 
 Do narednih općih izbora imamo još dvije godine, a sudeći po neuspjelim inicijativama za 
proširenje implementacije odredbi o ravnopravnosti spolova, možemo zaključiti da borba žena u 
bosanskohercegovačkoj politici još uvijek traje. Unatoč činjenici da su žene u Bosni i Hercegovini 
veoma daleko od tradicionalnih pretpostavki njihove uloge u društvu, muškarci su još uvijek ti koji 
odlučuju o ravnoteži i konačnom dodjeljivanju uloga u političkom životu. 
Autorica: A.M.