Aktuelne teme Globalne teme Lokalne teme

Međunarodni dan ljudskih prava

Ujedinjene nacije su 10. decembra 1950. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima kojom se promovišu načela jednakosti i ravnoporavnosti. Širom svijeta mnoge marginalizirane grupe svoja prava postavljaju iz perspektive Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.

U Deklaraciji je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Deklarcijom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

U Bosni i Hercegovini  se među najugroženije kategorije, kada je riječ o preprekama u ostvarivanju osnovnih prava, izdvajaju: žene, Romi, osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT populacije.

UN od svog osnivanja 1945.g. donosi dokumente protiv diskriminacije žena, ali ti dokumenti nisu bitno promijenili položaj žena. Prava žena i dalje se krše u svim dijelovima svijeta jer mjere sankcioniranja nisu predviđene zakonima UN-a.

Žene čine jednu trećinu prijavljene radne snage u svijetu, a za to primaju samo 10% ukupnog svjetskog prihoda i vlasnice su 1% svjetskog posjeda.  ”Ženska prava” još uvijek nisu dostigla jednakost s ”ljudskim pravima”, odnosno s pravima koje muškarci prisvajaju i primjenjuju na sebe. Iako su u raznim deklaracijama prava žena postale nedjeljivi dio ljudskih prava, realnost je drugačija. Šta znači biti žena u 21. stoljeću zavisi od toga gdje ste se rodili i gdje živite. Žene su malo plaćene za poslove koje obavljaju u odnosu na muškarce, često su žrtve zlostavljanja, te vrlo teško dolaze do važnijih radnih mjesta.

Kako je problem ljudskih prava uvijek aktuelan u prilogu prenosimo odličan video koji u pet minuta objašnjava osnovne principe ljudskih prava, za početnike i/ili za ponavljače:

Video preuzet s YouTube kanala :Human Rights Action Center

Photo credits: Screenshot