Glasovi osnaživanja

Mukotrpan put do ženske vidljivosti

Stalna afirmacija žena, kao i povećanje vidljivosti problema rodne ravnopravnosti u političkom
životu u Bosni i Hercegovini samo su neki od prioriteta mnogobrojnih seminara i edukacija
posvećenih ženama koje se žele baviti politikom ili javnim životom općenito.

No, unatoč edukacijama i predavanjima, još uvijek se susrećemo sa poteškoćama kad je širenje
svijesti o ovim pitanjima u fokusu. To nije problematično samo u okviru muške populacije, nego u
okvirima ženske populacije i populacije mladih. Okruženje, tradicionalni odgoj i percepcija uloga u
društvu kao i predrasude samo su neki od faktora koji na koncu utiču na odluku da li se angažovati
politički.

2012. godine je u Bosni i Hercegovini predstavljena kampanja “Glasaj za žene” koju su provodile
dvadeset i tri partnerske organizacije iz 14 gradova Bosne i Hercegovine. Kampanja je trajala 3
mjeseca, ali aktivnosti su nastavljene 15 mjeseci nakon toga, u cilju efikasnog doprinosa položaju
žena u politici, senzibiliranja mladih političara i političarki za rodna pitanja, povezivanja ženskog
biračkog tijela, edukacije mladih političara i političarki ali i organizacije njihovog direktnog
dijaloga sa glasačima i glasačicama.

U posljednje dvije godine, jako mnogo projekata u BiH fokusiralo se na osnaživanje žena, kako u
političkom kontekstu, tako i kontekstu zapošljavanja, medijskih istupa i promocije. Tako su
Nezavisni univerzitet Banja Luka i Fakultet za menadžment resursa u Mostaru početkom 2015.
godine organizirali seminar u okviru projekta edukacije političarki u medijskim nastupima i PR-u, u
cilju upoznavanja polaznica sa najnovijim tendencijama komuniciranja s javnošću, političkom
situacijom u biH te društvenom i političkom pozicijom žene danas.

Unatoč mnoštvu edukacija i seminara kreiranih za žene, van i u okviru političkog života, čini se da
nam nedostaje sveobuhvatan pristup ovim pitanjima. Iako obrazovane i sposobne, žene često bivaju
spriječene u ostvarivanju pravih odgovornosti. Nekada su spriječene sopstvenim nedostatkom
ambicija, ali u većini slučajeva su to političke strukture kojih su dio.

Global Analitika je, u saradnji sa Westminster Foundation for Democracy u Bosni i Hercegovini
organizirala seminar čiji je glavni cilj bio promocija žena u politici i razbijanje predrasuda među
studentima da je za žene politički aktivizam nepoželjan nakon fakulteta te povećanje svjesnosti kod
ciljne grupe da promjenu u udjelu žena u politici ne vezuju isključivo za napor da se žene izaberu u
parlament i da se tu priča završi.

Iako se 6 izabranih načelnica na lokalnim izborima 2016. godine ne čini kao velik napredak u
odnosu na prethodne godine, ipak vidimo rast u broju načelnica. Mnogobrojne edukacije, seminari i
dokumenti pomažu pri širenju svijesti o značaju ravnopravnosti spolova, ali gubimo iz vida jednu
veoma bitnu činjenicu, a to je da veliki dio bosanskohercegovačke populacije još uvijek većinu
vijesti konzumira kroz tradicionalne medije koji su u većini slučajeva režimski, a samim time i
stranački na čijim su čelima uglavnom muškarci.

Autorica: A.M.

Foto: Flickr.com