Aktuelne teme Sigurnost i privatnost

Digitalna sigurnost u doba Trumpa; zaštitite svoj android uređaj 5/6

Equality Labs  je južna azijsko-američka organizacija koja se kroz priču, umjetnost i sigurnost bavi borbom za prava ljudi. EL podržava pokrete koji se susreću sa opresivnim sistemima i pomažu im da dođu do promjena i što boljih rješenja. EL je, također, prva grupa žena sa juga čije liderke su porijeklom iz južnoazijskih kulturnih i religijskih manjinskih skupina. U ove skupine se ubrajaju dalitkinje, pripadnice adivasi skupine, muslimanke, budistkinje i kršćanke.

EL vjeruje da je pravo na sigurnost, okupljanje kao i slobodan govor ugroženo globalnim nadzorom u zemljama širom svijeta, te stoga podržavaju aktiviste_kinje  kako bi im pomogli da se zaštite i uspostave što sigurniju komunikaciju, obezbijede sigurne uređaje kao i siguran i kvalitetan pristup mreži. Kako je jedan od ciljeva ovog pokreta težnja ka digitalnoj sigurnosti, a koja je imenovanjem novog američkog predsjednika Trumpa postala važnija nego ikada, projekat je nazvan “Digitalna samoodbrana u eri Trumpa”.

Kao finalni proizvod ovog projekta objavljeni su posteri sa savjetima i trikovima kako da nabacite još jedan sloj zaštite na svoje komunikacijske kanale, odnosno kako da sigurno koristite resurse interneta. Danas prenosimo kako da zaštitite svoj android uređaj.  Surfajte sigurno:

5/6

KORISTITE PIN. NIKAD NE KORISTITE IDENTIFIKACIJU NA DODIR– jer ovaj vid identifikacije može biti lako kompromitovan. Neka vam PIN bude jak, odnosno neka sadrži najmanje 8 znamenki. Na Androidima ovo ćete pronaći na sljedeći način: Settings- Personal – Security – Screen Lock.

IZVRŠITE ENKRIPCIJU I BACK UP NA VAŠEM MOBITELU. Posljednje verzije Androida ovo vrše automatski. Ako vaš uređaj ima verziju Android 4.0. ili noviju, trebate provjeriti da li je uključena enkripcija uređaja. Ovo možete izvršiti na sljedeći način: Settings- Personal – Security- Encryption. Ukoliko nije uključena pratite korake za enkripciju, ali prije toga izvršite back up (kpiju) podataka, provjerite da je baterija mobitela puna i da je uređaj uključen u izvor energije.

POSTAVITE SVOJ ZASLON NA AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE KADA ISTI NIJE U UPOTREBI
Preporučujemo da zaključavanje podesite na period od 30 sekundi do minute. Na Androidu ovo možete učiniti na sljedeći način Settings – Personač – Security – Screen Lock.

REDOVNO BRIŠITE PORUKE Ovu opciju ćete lako pronaći u vašim porukama. Ukoliko je vaš uređaj ukraden ili konfiskovan možete biti primorani da pokažete sadržaj vaših poruka, te osjetljiv materijal može postati dostupan neželjenim osobama.

REDOVNO VRŠITE UPDATE ANDROIDA Ova ažuriranja sadrže bitna sigurnosna poboljšanja. Ukoliko ne budete redovno vršili ažuriranja vaš uređaj će biti ranjiviji. Ovo ćete podesiti na sljedeći način: Settings- About Phone- Updates- Check for updates.

INSTALIRAJTE APLIKACIJU ZA ZAKLJUČAVANJE SOFTVERA Za dodatni sloj zaštite preporučujemo Applock za Android. Ovu aplikaciju možete pronaći na Google Play Store-u.

ISKLJUČITE LOKACIJU ZA SVE, OSIM ZA NEOPHODNE AKTIVNOSTI Idite na Settings- Personal – Location da biste smanjili rizik od zloupotrebe, sačuvali bateriju i smanjili stream (širenje) podataka koji iniciraju aplikacije i vaš mobilni operater.

INSTALIRAJTE VYPRVPN I ORBOT/ORFOX DA UČINITE SIGURNIJIM VAŠ PRISTUP MREŽI  Ovo će vam omogućiti da vaš mrežni saobraćaj učinite anonimnim i kako biste zaobišli filtriranje koje vrši vaš internet provajder. Ovu aplikaciju ćete pronaći na Google Play Store-u.

KORISTITE TALKY umjesto skype-a, google hangouts-a, te audio poziva. Talky je u potpunosti enkriptovani može biti korišten na Androidu, iOS-u i svim računarskim platformama. S ovom aplikacijom možete kreirati sesiju jednostavnim unosom imena te pozivanjem osoba pomožu linka. Možete je pronaći na sljedećem linku https://talky.lo/ .

Izvor: Equality Labs

Prilagodila: Erna K.