Globalne teme Sigurnost i privatnost

“Kako ste bili obučeni kada vas je napao?”

“Šta ste imali na sebi kada vas je napao? Mora da ste bili provokativno obučeni?! Baš volite da privlačite pažnju? A, kažite nam, zašto ste išli sami kući? Jeste li vrištali kad vas je napao? Koliko pića ste popili? “

Sud u Italiji, tačnije u Torinu, prošlog mjeseca donio je presudu prema kojoj žena nije dovoljno snažno reagovala kada je rekla “dosta” kolegi koji ju je napao i seksualno zlostavljao. Prema tome – sud je izjavio da nije pružila dovoljno dokaza da se radilo o silovanju. Ali, koliko snažno muškarac može reći ne? Ili kako muškarci podnose kada ih optužite da su provokativno obučeni? Da nisu vrištali dovoljno snažno…

Pogledajte video iz produkcije BBC Comedy koji  pojašnjava apsurdnost pitanja: Kako ste bili obučeni?
Komičarka Tracey Ullman, u posljednjoj epizodi svog BBC One Show-a, fokus stavlja na tendenciju okrivljavanja žrtve za napad. Primjenjujući isti način ispitivanja, i na muškarca koji je napadnut, Tracey ismijava nepravedne dvostruke standarde kada je riječ o ženama, odnosno muškarcima kao žrtvama.

Kada se dobro obučen muškarac  pojavi u njenom uredu kako bi prijavio incident, Ullman počinje da ga ispituje šta je nosio i sugeriše mu da njegovo odijelo poručuje da je “provokativno bogat”.

„Samo malo poziv, zar ne? Kao što oglašavate, reklamirate se …” , kaže ona, bez suosjećanja.

Pripremila: Erna K.

Izvor: BBC Comedy