Aktuelne teme Globalne teme Kampanje Lokalne teme Take back the tech

10 godina pokreta “Preuzmimo kontrolu nad tehnologijom” u BiH

Povodom 16 dana aktivizma[1] One World Platform[2] (OWP) i zenskaposla.ba ove godine slave svoj 10-ti rođendan uz kampanju Take back the Tech . Svih ovih godina mi smo se borilie protiv rodno-zasnovanog nasilja i poseban akcenat stavljale na 16 dana aktivizma jer smo tada bilie dio nečega većeg. Bilie smo dio za cjelinu. Svih ovih godina mi smo stvaralie uz TBTT, za TBBT i za sve nas. Svake godine mi smo stvaralie i kreiralie neki sadržaj, bilo da su to samo stikeri i/ili rokovnici sa motivirajućim porukama i ženama na naslonivama, ali smo u ovom pregledu odabralie one najzanimljivije.

Take Back Tech (TBTT) je globalna online kampanja koja poziva korisnike/ice informacijskih i komunikacijskih tehnologija, posebno žene i djevojke, da povrate kontrolu nad tehnologijom, te da tokom procesa, zahtijevaju i ostvare pravo, da definiraju, pristupaju, koriste i oblikuju   IKT[3].

Deset godina uz Take back the Tech sa sobom je donijelo mnogo različitih iskustava iz različitih sfera djelovanja. Tokom godina razmjenjivali smo znanje, iskustva, priče, one lične i javne, radilie smo, podržavalie jednie druge i stvaralie historiju.

Kada smo započelie kampanju naš cilj je bio uključiti što više sudionika civilnog društva, a posebno djevojaka i žena, da razmisle o problemu nasilja u IKT-u u njegovom najširem kontekstu. Taj cilj se ni danas nije promijenio. Mijenjali su se samo naši načini djelovanja, odnosno pristupi problemu rodno- zasnovanog nasilja (putem IKT). Svake godine smo bilie dio TBBT na neki način. Upoznali smo mnogo aktivista/ica, novih prijatelja/ica kojie s nama dijele strast akcije u borbi protiv (online) nasilja. Sarađivalie smo sa udruženjima, zajednicama, fondacijama i pojedincima/kama.

Prvo pitanje koje smo postavilie sebi i svojim ciljnim grupama bilo je : Mogu li IKT tehnologije kao što su mobiteli, web-kamere, blogovi, video-igre utjecati na odnose moći među ženama i muškarcima? Koja je veza nasilja nad ženama i IKT-a?

Tim OWP-a i zenskaposla.ba je svih ovih godina kampanju TBTT planirao, oblikovao i implementirao u regiji tako što je uključivao veliki broj organizacija i pojedinaca/ki, bez obzira na uključenost i nivo znanja i upotrebe IKT-a. Različiti oblici učešća za organizacije i pojedince/ke, zavisno od nivoa znanja i ekspertize u upotrebi IKT-a čine ovu kampanju interesantnom i dostupnom svima.

Prvi poziv javnosti i regiji na učešće u TBTT kampanji OWP je podijelio 2007 godine.

„Fondacija Jedan svijet – platforma za JI Europu (owpsee) vas obavještava da je, u sklopu svojih i aktivnosti drugih organizacija u regionu Jugoistočne Europe pokrenula kampanju “Take Back the Tech” (“Vratimo kontrolu nad tehnologijom”).„

Nekadašnji OWPSEE, a danas OWP, 2007. godine je kampanju započeo na području Jugoistočne Europe i obuhvatao je Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.

Aktivnosti OWP tima i tima zenskaposla.ba u toku 16 dana aktivizma protiv rodno- zasnovanog nasilja kreću se od prevoda materijala na neki od lokalnih jezika, okruglih stolova, dokumentiranja, obuka i/ili digitalno pričanje priča.

Materijali koji su korišteni u kampanji Take back the Tech

  1. godine TBTT Bosna i Hercegovina u saradnji sa partnerskim organizacijama Forum žena Bratunac i Sigurnom kućom za žene, Kosovo, objavili su dvije online knjige o pričama o nasilju nad ženama i preživjelima. Knjiga „Žene u vremenu“ dokumentira sjećanja žena iz Bosne i Hercegovine koje su aktivno učestvovale u poslijeratnoj obnovi u razdoblju između dva rata: 1945. (kraj Drugog svjetskog rata) i 1992. (početak rata u Bosni i Hercegovini). Druga knjiga “Iza zidova” obuhvata iskustva radnika/ca i klijenata/ca Ženskog wellness centra – sigurne kuće na Kosovu.
  1. godine kampanja Take back the Tech u Bosni i Hercegovini prevela je i pokrenula TBTT online platformu (na B/H/S jeziku) za mapiranje slučajeva online nasilja nad ženama, te dokumentirala lokalne priče o nasilju u tehnologiji nasilja nad ženama.

Poziv na mapiranje je poziv na svjedočenje koje za cilj ima da učini nevidljivo vidljivim. Vratimo kontrolu nad tehnologijom! poziva žene i djevojke da preuzmu kontrolu nad tehnologijom i ispričaju svoje priče, podjele svjedočenja i doprinesu stvaranju narativa o različitim formama nasilja sa kojima se susreću. Jedna od aktivnosti bila je i adaptacija videa koji govori o virtualnoj ranjivosti na lokalne jezike.

         

Vratimo kontrolu nad tehnologijom , One World Platform .

  1. godine Zenskaposla.ba, OneWorldSEE, zajedno s partnerskim organizacijama Okvir, Udruženje mladih Ilovača, Infoteka, Antifašistička akcija Mostar, Abrašmedija, Žene ženama, Helsinški parlament građana Banja Luka, Viktorija 99, Omladinski centar Ljubija, Centar za mlade “KVART” Prijedor, Oštra nula, Forum žena Bratunac i Akcija građana obilježile su 16 dana aktivizma kroz kampanju TBTT. Sproveden je niz aktivnosti na kojima su učešće uzele prvenstveno djevojke i žene.

Pored niza online aktivnosti koje su bile podijeljene u deset tematskih cjelina: online uznemiravanje i virtualno uhođenje (‘cyberstalking’); trolovanje (‘trolling’); ‘Ljubav’, nasilje i internet tehnologije; privatnost u javnom digitalnom prostoru; online seksualnost; djevojke i internet tehnologije; feminizam, aktivizam te potencijalne prijetnje i mogućnosti kroz korištenje tehnologije; kultura, rodne uloge i internet tehnologije; strategije putem kojih se možete zaštiti online, dužnu pažnju smo posvetile i stvarnom svijetu kroz akciju ‘Dođi po svoj kolačić sudbine’, projekciju filma ‘Budrus’ i tri radionice na temu sajberfeminizma koje su održane u Prijedoru, Zenici i Sarajevu.

  1. godine kampanja je započela pozivom na priznavanje naših prava na privatnost u digitalnom svijetu, s naglaskom na činjenicu da je pravo na privatnost ključni korak prema uklanjanju nasilja nad ženama.

Nadzor je postao svakodnevica, zajedno sa Vladama koje tvrde da trebamo predati svoju privatnost u korist sigurnosti. Žene diljem svijeta se nadgledaju, njihovi muževi, očevi, partneri ih kontrolišu zbog „njihove sigurnosti“. Ali, ta zaštita onemogućuje ženama da donose svoje vlastite odluke i dozvoljava zlostavljačima da lagano pronađu svoj plijen i kontrolišu ga.

Kampanja se ove godine bazirala na širenje korisnih informacija, razgovore i obuke.

„Zajedno, mi možemo i trebamo govoriti o rodno-zasnovanom nasilju, i to koristeći tehnologiju kako bi smo povećali i ojačali naš glas. Pratite nas na web-u i na Twitteru gdje ćemo vam, narednih 16 dana, ponuditi informacije, edukaciju, pozive za učestvovanje u radionicama, panelima, te online diskusijama i debatama. Budite naši saveznici/e u nastojanju da vratimo kontrolu nad tehnologijom.

DiscoTech je naziv završnog događaja u okviru 16 dana aktivizma i kampanje “Preuzmi kontrolu nad tehnologijom”  2013.godine. Gosti i gošće DiscoTech-a su imale priliku vidjeti i čuti  sedam sjajnih žena uspješnih u svijetu tehnologije; Valentina Pellizzer direktorica Fondacije OWPSEE, Amila Akagić asistentica na ETF-u, Hana Ćurak studentica, Amina Kadrić (doIT),  gošća iz Hrvatske Karmela Gajdek sa sestrinskog portala Libela.org i jednim od vodećeih te vrste u Hrvatskoj, te gošće iz Srbije Milena Vasić i Dragana Stojanović (Žene sa interneta). Upravo one  su djevojke i žene iz BiH i regiona koje koriste informaciono komunikacione tehnologije (IKT) unutar svojih poslovnih sfera i sfera interesovanja.

  1. godinu kampanju Take back the Tech u Bosni i Hercegovini je, između ostalih aktivnosti, obilježila predstava „Virtualno je stvarno“. Predstava se odigrala u bosanskohercegovačkom gradu Konjicu. Tema predstave bila je cyberbulling. Kao i prethodne aktivnosti za vrijeme kampanje TBTT i ovu kampanju Fondacija OWP je ralizirala u saradnji sa partnerima/cama i prijatelji/cama; zajedno sa organizacijom “Volonteri i prijatelji konjičke regije” i “Amaterskim Pozorištem Neretva” . 2014. godina je bila važna za kampanju TBTT na lokalnom nivou. Svojim aktivnostima OWP i zenskaposla.ba pokazali su ozbiljnost u borbi protiv nasilja nad ženama putem IKT-a i iste godine su osvojili prestižnu nagradu od strane Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU). Kampanja je globalno priznata za svoje “napore u smanjenju online prijetnji i izgradnje povjerenja kod djevojaka i žena pri korištenju IKT-a“, osvojivši prvo mjesto u konkurenciji od 360 nominacija i 37 finalista/ica iz više od 70 zemalja u kategoriji 6 . koja se fokusira na rodnu ravnopravnost spolova i korištenje IKT-a.
  1. godine One World platform i zenskaposla.ba za vrijeme trajanja 16 dana aktivizma objavljivali priče djevojaka koje pripadaju Millenial generaciji- generaciji koja koristi internet od malih nogu, generaciji djevojaka koje su imale priliku da rastu i sazrijevaju zajedno sa internetom. U 16 dana, Ženska Posla su na jedno mjesto skupila 16 međunarodnih priča o inovativnim načinima na koje se Millenialsice bore protiv internet nasilja kojem su izložene.

Materijali koji su korišteni u kampanji Take back the Tech

2016. godine ažurirali smo izgled naših stikera i rokovnika. Naslovnu stranu krasila je super junakinja s porukom “Njeno ime je solidarnost”.

Nakon svih ovih godina i kampanja još uvijek nas vodi  činjenica da uzrok nasilju nad ženama leži u nejednakim odnosima moći između žena i muškaraca u svim sferama života. Isti odnosi se reflektiraju i pri korištenju IKT-a. Digitalni prostori kao internet i telekomunikacije preslikavaju dominantne društvene maskuline odnose u svoje sfere postojanja.

Naše pravo da živimo slobodno, bez nasilja, uznemiravanja ili prijetnji vrijedi i u digitalnom prostoru.

Danas, u toku trajanja 16 dana aktivizma 2017. godine kampanja TBTT poziva sve kojie vode borbu protiv rodno-zasnovanog nasilja da učestvuju u kreiranju muzeja kojeg će sačinjavati svi materijali koje ste koristilie da biste spriječile i/ili ukazale na ovaj problem.

Pridružite nam se!

Više informacija na: https://zenskaposla.ba/2017/11/29/historija-pokreta-za-okoncanje-rodno-zansovanog-nasilja/

Erna Ključić, One World Platform

[1] 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je međunarodna kampanja koja je pokrenuta 1991. (Pokrenuo ju je Women’s Global Leadership Institute pod sponzorstvom Center for Women’s Global Leadership). U sklopu 16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obilježavaju se i 1. decembar – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 6. prosinca – godišnjica montrealskog masakra i 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava.;

[2] OWP je Fondacija koja je fokusirana na tri glavna područja djelovanja; internet prava, ženska prava te transformativne tehnologije. ;

[3] IKT stoji za Informaciono-komunikacione tehnologije;