Aktuelne teme Globalne teme Lokalne teme Online nasilje

Projekat: “End Online Violence Against Women, Sustain Movement”

Fondacija Platforma Jedan Svijet (OWP), organizacija iz Sarajeva koja se već dugi niz godina bavi  intenet i ženskim pravima i istražuje upravo njihovu intersekciju, i Alternativni Centar za devojke iz Kruševca, nastao sa ciljem unaprijeđenja i zaštite ženskih prava, sa posebnim fokusom na mlade žene i djevojke iz marginalizovanih grupa radi njihovog boljeg položaja u društvu, implementiraju projekat “End Online Violence Against Women, Sustain Movement”. Projekat finansiraju Trag i OAK Fondacija.

Razvojem tehnologije pojavljuju se i novi načini zloupotrebe iste, te su različiti oblici nasilja nad ženama uz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u porastu. Neki od najčešće dokumentiranih slučajeva su online uhođenje, uznemiravanje, video nadzor, kao i neovlaštena upotreba i manipulacija ličnog sadržaja, poput slika, video snimaka ili ličnih podataka te ucjenjivanje istim, krađa identiteta itd. Veliki problem predstavlja nedovoljna informisanost žrtava o tome šta je digitalno nasilje, koji su oblici, koje institucije su odgovorne za reagiranje i procesuiranje ovakvih slučajeva (ako ih uopšte ima), te kako zaustaviti online uznemiravanje. Sa druge strane, policija, institucije, te čitava zakonska regulativa u našim zemljama nažalost nisu dovoljno adekvatne da pruže potpunu zaštitu, jer je online nasilja relativno novi oblik nasilja. Zakoni ne mogu dovoljno brzo da prate pojavu i razvoj tehnoloških fenomena.

Uzimajući sve navedeno u obzir, naše organizacije su prepoznale potrebu da se implementira ovakav projekat, koji će omogućiti aktivisticama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske da se suprotstave online nasilju nad ženama, uz stvaranje jakih mreža sačinjenih od pojedinki i organizacija, koje će biti u mogućnosti pristupiti internetu politički, kao i svakom drugom javnom prostoru. Inicijalna svrha projekta je prepoznavanje pojave online nasilja, koje nije ništa drugačije od onog nasilja koje se dešava u offline prostoru. Kao što je spomenuto i ranije, najveći problem je što žrtva online nasilja često i nije svjesna da je žrtva, te to dovodi do toga da se takvo nasilje u većini slučajeva ne prijavi relevantnim institucijama. Projekat ima za cilj podizanje svijesti kroz različite aktivnosti, kao što su kampanje u cilju stvaranja online kulture koja će osigurati pravo na slobode i sigurnosti na internetu.

Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je i uspostavljanje mehanizama koji će pravilno tretirati nasilje nad ženama na internetu, te projekat uključuje i prikupljanje i dokumentiranje slučajeva, njihovu registraciju i analizu, kao i saradnju sa zakonodavcima/kama, sudijama/kinjama, advokatima/cama, u cilju identifikacije zakonskih regulative i potencijalnih pravnih lijekova koji će štititi prava i sigurnost djevojaka i žena na internetu. Sa druge strane, projekat uključuje i stvaranje dijaloga sa internet provajderima i mobilnim operaterima, u cilju zagovaranja politika i praksi koje će poštovati i obezbjediti sigurnost u online prostoru. Također, cilj projekta je i jačanje institucionalnih kapaciteta organizacija za ženska prava, a sve u cilju rješavanja nasilja nad ženama putem tehnologije.

One World Platform