Aktuelne teme Feministički internet Globalne teme Women Rock IT

Feminizam i internet: otpor žena

Žene se godinama organizuju i pružaju otpor u svim prostorima. Žene su stvarale internet, dio su online prostora i imaju pravo da se njime slobodno kreću, te da unutar njega organizuju otpor heteronormativnim normama.

Feministički princip koji govori o otporu žena na internetu glasi:

Internet je prostor u kojem se pregovara o društvenim normama, u kojem se one ostvaruju i nameću, često kao produžetak drugih prostora koje su oblikovali patrijarhat i heteronormativnost. Naša borba za feministički internet jeste ona borba koja se nastavlja na naš otpor u drugim prostorima, javnim, privatnim i onim između.

Znamo da su spol i rod konstruisani u vremenu i prostoru u kojem se nalaze, ali moramo obratiti pažnju i na konstruisanje spola i roda i na internetu. Uloga interneta nije bezazlena. Prostor interneta možda nije stvaran, ali kad posrijedi njegov uticaj na konstruisanje spola i roda- on je itekako stvaran. Moramo promijeniti način na koji vidimo internet, on nije samo oruđe, igračka, sredstvo ili put za feministički aktivizam, on je prostor gdje se stvaraju i regulišu uloge, pravila i očekivanja.

Na strukturu mreže, odnosno interneta, svakako utiče i onaj koji kontroliše virtuelne nekretnine. Baš kao i sa opipljivim nekretninama i nekretnine na mreži mogu kontrolisati svijet. Informacije ne mogu biti svima dostupne. Iako je internet otvoreniji i više javan prostor za komuniciranje nego što su to bili prijašnji sistemi komuniciranja još uvijek postoje prepreke koje onemogućavaju nezavisnim glasovima da govore.

Virtuelni svijet danas je mnogo drugačiji od onog prije 20 godina gdje su korisnici/ce određivali/e pravila i moderirali/e chat područja i forume. Danas se većina online aktivizma svodi na korporativne platforme gdje korporacije odlučuju u korist svog interesa. Udruge bivaju finansirane od strane velikih korporacija koje odlučuju šta se plasira u javnost. Ukoliko vaša informacija nije predmetom njihovog interesa ona neće ići u javnost jer moć ponovo leži u novcu- virtuelnom ili stvarnom.

Feminističko načelo otpora stoga predstavlja dva zadatka: jedan je borba protiv oblikovanja politike i kulture koja osnažuje mizoginiju i heteronormativnost na korporativnim i društvenim platformama, a druga je podrška grupama i mrežama u postavljanju vlastitih, nezavisnih platformi gdje se dogovaraju pravila kako bi osnažili queer i feministički izraz i aktivizam.

Riječ feminizam često izaziva reakciju: “A to su one žene koje mrze muškarce!”. Oni/e koji/e to misle, vjerovatno su to pročitali/e na internetu. Valjda je onda jasno zašto našu borbu moramo da vodimo online jednako snažno kao i offline.

Neki od svjetskih pokreta rođeni su online i tome najbolje svjedoči pokret #MeToo. Podržavali/e vi taj pokret ili ne on najbolje opisuje snagu interneta. Snaga žena leži u zajedništvu i jednostavnim hashtagom povezale su se priče žena s najudaljenijih krajeva svijeta i prkosile su nametnutim normama. Nakon otipkanog # na display-u nekog uređaja taj isti # ispisan je na komadu kartona kojeg je držala neka žena dok je marširala ulicom boreći se protiv nasilja.

Danas se organizacije i udruženja koja se bave ljudskim pravima, a naročito pravima žena i queer osoba sve bolje organizuju online i time proširuju svoja polja djelovanja. Osim što im online prostor služi za komuniciranje, a neke od udruga i postoje isključivo online, mreža im služi i za podizanje vlastitih platformi. Samoorganizovanje je važan segment u djelovanju queer udruženja kao i udruženja žena jer ne prepoznaju svi mediji važnost pravilnog i blagovremenog izvještavanja o ovim grupama. Izvještavanje medija danas se svodi na senzacionalističke naslove; mediji potiču iz režimskog okruženja ili jednostavno ne žele izvještavati jer nemaju interes u tome. S druge strane, same udruge pružaju edukativne mjere za novinare/ke kako bi se osiguralo što kvalitetnije izvještavanje.

Udruženja su shvatila da mogu biti sami svoj medij i danas je skoro nezamislivo da queer i udruženja žena nemaju svoje web stranice na kojima slobodno dijele informacije i vijesti iz zemlje i svijeta vezane za njihov pokret. Nerijetko se dešava da pojedinci/ke ostaju uskraćeni/e za informacije i izoluju se u patrijarhalnim sredinama zbog nedostatka podrške i informacija. Platforme udruga plasiraju različite vidove podrške kroz vijesti i evente koje organizuju, te ih pozivaju da budu ravnopravnim članom društva na što polažu pravo i time pružaju otpor heternormativnim sredinama.

Feministički online otpor nije samo organizovanje udruga u online prostoru. Feministički internet podrazumijeva i slobodno djelovanje pojedinca/ke na mreži bez ugnjetavanja i izlaganja online nasilju. Internet je prostor gdje vlada malo zakona i teško je nametnuti zakone, ali se osnovna ljudska pravila nisu izmijenila. Otpor podrazumijeva i stalno usavršavanje korištenja tehnologija, praćenje trendova i kanalisanje protoka informacija.

POVEZANO

Feminizam i internet: imamo li pristup internetu, informacijama i koriste li žene tehnologiju?

Autorica: Erna Ključić (One World Platform)

Ovaj tekst je dio serije tekstova o Feminističkim principima interneta i finansiran je od strane APC (Association for Progressive Communication).