Aktuelne teme Feministički internet Globalne teme

Feminizam i internet: upravljanje internetom

Internet je zamišljen kao globalna mreža koja pripada svima i kojom niko ne upravlja. Iako postoji tehnička potreba da neko vodi računa o tome, to ne znači da taj neko posjeduje internet i ima pravo da odlučuje kome će ga (do)pustiti, a kome ne.

Feministički princip koji se odnosi na odlučivanje o upravljanju internetom glasi:

Vjerujemo u osporavanje i izazivanje patrijarhalnih prostora i procesa koji kontrolišu upravljanje internetom, kao i u postavljanje što više feministkinja i queer osoba na mjesta donošenja odluka.  Želimo da demokratizujemo donošenje politika koje utiču na internet, kao i difuznu moć i vlasništvo nad globalnim i lokalnim mrežama.

Još od 2000. godine, interenet stakeholderi (vlade, privatni sektor, tehnička zajednica i civilno društvo) sastajali su se da diskutuju o politikama i protokolima kako bi se upravljalo globalnom mrežom-internetom. Donošene su odluke o pristupu, sigurnosti, protokolima, “štetim” uticajima- dakle, o svemu vezanom za upravljanje internetom. Najistaknutiji forum koji se bavi ovim pitanjima je INTERNET GOVERNANCE FORUM predvođen od strane UN zajednice.

Glavno globalno tijelo za bavljenje pitanjima javne politike interneta, koje saziva generalni sekretar UN stvoreno je na Svjetskom samitu o informacionom društvu 2005. godine kao rezultat kompromisa između vladinog i nevladinog koncepta rukovođenja Internetom i zove se INTERNET GOVERNANCE FORUM (IGF www.intgovforum.org).1

IGF zauzima prostor na nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou. Više od jedne decenije, feministička zajednica se bori za privilegiranje rodnih pitanja na ovim forumima. Žene se bore za svoje mjesto za ovim stolom kako bi raspravljale i time uticale na politike i protokole upravljanja internetom.

Samo tri od 89 radionica IGF-a u 2012 godini (manje od 4%) uključilo je rod kao važnu ili glavnu temu, a spol je ignorisan u 56% i ukratko se spominje u 19% radionica širom svijeta. Dok se ravnoteža spolova u prostorima upravljanja internetom posljednjih godina poboljšala, međunarodni, regionalni i nacionalni rasporedi i prostori još uvijek nemaju dovoljan broj aktivista i aktivistkinja, žena i LGBTIQ osoba u sferama koje odlučuju o i na internetu.

IGF nije organ odlučivanja i nema mandat da usvaja međunarodne ugovore i druga pravna dokumenta, već stvara bazu za odluke koje usvajaju druge institucije, kao što su ICANN, ITU i WIPO.2

ICANN www.icann.org

Internet je zamišljen kao globalna mreža koja pripada svima i kojom niko ne upravlja. Iako postoji tehnička potreba da neko vodi računa o tome, to ne znači da taj neko posjeduje internet i ima pravo da odlučuje kome će ga (do)pustiti, a kome ne. Takva upravljačka uloga pripada ustanovi koja se zove IANA (Internet Assigned Numbers Authority) i zadužena je za globalnu koordinaciju za DNS Root, IP adrese i sve druge internet protokole.

2000. godine američka Vlada potpisala je ugovor sa ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kako bi počela da upravlja organizacijom IANA www.iana.org. 14 godina “internetom je upravljala” američka Vlada. Borba da se okonča ta vladavina trajala je od prvog dana nakon potpisivanja ugovora. Kada je Ugovor konačno raskinut, tranzicija preuzimanja “kontrole nad internetom” traje i danas.

ITU www.itu.int

Međunarodna Unija za telekomunikacije- ITU je specijalizovana agencija UN koja ima vodeću ulogu u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija na međunarodnom nivou. Ona je kreator tehničkih standarda koji se primjenjuju na globalnom nivou i reguliše korištenje radio-frekvencijskog spektra kako bi se obezbjedile nesmetane međunarodne bežične komunikacije i slobodan protok informacija.

WIPO www.wipo.int

Wipo je svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization -WIPO). WIPO je specijalizovana agencija UN koja promoviše zaštitu intelektualnog vlasništva, razvija međunarodne standarde i administrira ugovore.

IGF U REGIJI i BH www.bhigf.ba

Internet governance forum održava se u skoro svim zemljama regije. Regionalni IG forum, odnosno SEEDIG- dijalog o upravljanju internetom u jugoistočnoj Europi je subregionalna IGF inicijativa posvećena otvorenom, inkluzivnom i neformalnom dijalogu o pitanjima upravljanja internetom među svim zainteresiranim stakeholderima (dionicima) u jugoistočnoj Europi i susjednom području (SSE- South East Europe).[1]

SEEDIG je pokrenut krajem 2014. godine, kao odgovor na potrebu da se formira regionalna internetska zajednica odnosno platforma koja olakšava rasprave i saradnju kada posrijede pitanja o internetu koja su značajna za ovu regiju. SEEDIG ima za cilj podići svijest i promovisati bolje razmijevanje o pitanjima interneta među dionicima iz jugoistočne Europe kao i jačanje kapaciteta svih članica kako bi aktivno učestvovale u nacionalni, regionalnim i međunardonim procesima upravljanja internetom.

U Hrvatskoj se IGF održava od 2015. godine, a predstavnici/ce su redovni učesnici/ce regionalnih IG foruma, kao i svjetskog IG foruma koji se posljednji puta održao u Ženevi.[1]  

Makedonija je 2017. godine bila domaćin regionalnom internet forumu dok je Srbija domaćin ovog foruma bila 2016. godine.

U Bosni i Hercegovini IGF se održava na godišnjem nivou od 2015. godine. Bosanskohercegovački forum o upravljanju internetom (BHIGF) je nacionalna inicijativa usmjerena ka otvorenom, inkluzivnom, raznovrsnom i neformalnom dijalogu o pitanjima upravljanja internetom među svim zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini (BiH).

Forum je otvoren za sve organizacije i individue (vladin sektor, privatni sektor, civilno društvo, tehnička zajednica, akademska zajednica, mediji i drugi) zainteresirane za dijeljenje ideja, oblikovanje i doprinos politikama interneta u BiH, uz snažan podsticaj rodno ravnopravnog učešća.

POVEZANO

Feminizam i internet: Transformativni prostor

Autorica: Erna Ključić (One World Platform)

Ovaj tekst je dio serije tekstova o Feminističkim principima interneta i finansiran je od strane APC (Association for Progressive Communication).