Aktuelne teme Feministički internet Women Rock IT

Jačanje volumena feminističkog diskursa

Jezik je ljudsko oruđe za razmišljanje, razumijevanje, saradnju i napredak. Prema definiciji koju daje Encyclopedia Britannica, “feminizam je društveni pokret koji za žene traži jednaka prava i isti status kakav imaju i muškarci, kao i slobodu da same odlučuju o svojoj karijeri i o uređenju svog života”. S obzirom da definicija pokriva samo osnovno historijsko polazište iz kojeg su se razvila savremena feministička učenja žene i dalje rade na tome da slobodno pišu i objavljuju svoje misli jer feministički diskurs nije zabranjeni diskurs.

Fministički princip iz oblasti izražavanja koji se odnosi na jačanje feminističkog diskursa glasi:

Tražimo za sebe moć interneta da bismo pojačale volumen ženskih narativa i životnih realnosti. Postoji potreba za odupiranjem državi, religioznoj desnici i drugim ekstremističkim snagama koje monopoliziraju diskurs o moralu i moralnosti, istovremeno utišavajući feminističke glasove i progoneći zaštitnice/ke ljudskih prava žena.“

Jedan od naših najmoćnijih feminističkih alata – bez obzira na to kako su se mediji vremenom mijenjali – je sposobnost da pričamo naše priče. Pričama o historiji, ekonomiji, kulturi dominiraju muški pogledi. Dakle, kad žene razbiju barijere kako bi ispričale priče koje su same oblikovale to znači da promiču feministički diskurs naprijed. Ali i onda kada prelaze preko prepreka da bi ispričale svoje priče žene se suočavaju sa različitim reakcijama. Upravo zbog toga moramo raditi na tome da žene koriste tehnologiju kako bi artikulirale svoje priče, svoje misli, svoje vizije za pravedniji svijet. Feministička priča uvijek treba našu podršku. Moramo pojačati ovaj sadržaj, širiti ga, prevesti, reproducirati i pobrinuti se da preživi utišavanje od strane patrijarhata.

„Svaka veća platforma i online komunikacijski model funkcionira kao megafon kojim muškarci podsjećaju žene da u istima ne mogu sudjelovati ukoliko ne prihvate ulogu objekta obožavanja ili ”tihih korisnika” koji nemaju izražene stavove,“ napisala je umjetnica i online aktivistkinja Angela Washko u svom eseju Out Of The Kitchen, Onto Your Screen, Into The Ether: A Case For An Online Art and Feminism Social Movement.

Internet je u početku služio kao akcelerator za prenošenje patrijarhata u cyber prostor. Nažalost, mreža je i danas mjesto na kojem se žene suočavaju sa izazovima i različitim reakcijama. Svakodnevno nam se serviraju propovjedi o tome kako trebamo biti odgajane, obučene, koja je naša uloga u društvu i kako joj se ne trebamo opirati jer ćemo samo i jedino tada imati svijet pod našim nogama. Samo onda ako se budemo ponašale onako kako nam se diktira ubijedit će nas da živimo potpuno slobodno. Pa ipak, skoro svaki puta kada žena ostavi trag na internetu prati je se, uhodi i vraća je se u patrijarhalni prostor.

Pa iako je internet reprodukcija stvarnih patrijarhalnih odnosa feminstički pokret je u punom zamahu i žene sve više koriste tehnologiju kako bi pokazale šta misle i pridružile se ženama u potrebi na drugoj strani svijeta. Izostanak fizičke manifestacije ovih pokreta nije ni po čemu problematičan shvatimo li formalne i neformalne online platforme kao nove oblike institucija.

 „Moramo dozvoliti Facebook grupama i Google dokumentima da budu gradske vijećnice, a kolektivnim fanzinima, nezavisnim video igrama, tumblrima i njihovim pretplatnicima, kao i odjeljcima za komentare da budu protestni pokreti  bez vlastite fizičke manifestacije.“1

Harry Burke vodi se sličnom idejom naglašavajući da se opresivne strukture adresiraju prvenstveno putem jezika i to neovisno o tome koliko je ”mainstream” platforma s koje kritika dolazi. Revolucionarni potencijal pokreta očituje se dovođenjem ”gerilskih” oniline inicijativa u vezu sa koncepcijom ženskog pisanja Hélène Cixous, koje uspijeva dokinuti falogocentričnu logiku „isticanjem jezika kao onoga što transcendira lingvističko.“ 2

POVEZANO

Feminizam; slobodni i otvoreni izvorni kod

Autorica: Erna Ključić (One World Platform)

Ovaj tekst je dio serije tekstova o Feminističkim principima interneta i finansiran je od strane APC (Association for Progressive Communication).

1Angela Washko, Out Of The Kitchen, Onto Your Screen, Into The Ether: A Case For An Online Art and Feminism Social Movement.