Aktuelne teme Feministički internet Women Rock IT

Feminizam, internet i saglasnost

Živimo u svijetu algoritama. Vaši podaci se sakupljaju, snimaju, skladište, prodaju i kupuju.

Saglasnost je nešto što se na internetu često (o)pominje, ona je postala glavna uloga feminističkih pokreta i na mreži i izvan nje. Pomislili biste da na jednom takvom mjestu kao što je globalna mreža, dok anonimno sjedite iza ekrana i samo razgledate shopping stranice niko ne može saznati nešto o vama, jer vi samo gledate, razgledate odjeću, vi ne kupujete online jer znate da je opasno ostavljati svoje podatke na internetu. Pa ipak, tehnologija je uznapredovala i vi se osjećate sigurnima pa ta stranica je ipak provjerena. Ma ne, vi ipak samo gledate. Ali, dok vi gledate i proizvode koji jamče sigurnost identiteta, neko drugi gleda vas. Ipak, ovo nije priča o nadzoru.

Identitet ne čine samo ime i prezime, to se danas lako mijenja, naročito online. Identitet je svaki vaš lični podatak. To može biti i broj cipela koji nosite ili vaša omiljena serija. Sve su to informacije koje neko može zloupotrijebiti bez vaše saglasnosti. Činjenice o vama, koje vam se čine bezazlenim vrlo lako se mogu upotrijebiti bez vašeg znanja ili protiv vas.

Često u filmovima gledamo kako se ljudi nadziru, te kako im se lako zloupotrebljavaju lični podaci i vjerujemo da u stvarnosti još uvijek nije razvijena tehnologija koja omogućuje takvu vrstu kontrolisanja ličnih podataka. Ali, šta se događa kada neko prikuplja vaše informacije putem svog koda? Šta kada ne znate da vas neko nadzire i kada ni on ne zna da prikuplja vaše lične informacije putem svoje stranice ili je nezainteresovan za te kolateralne štete? Šta se dešava kada neko objavi fotografiju bez vaše saglasnosti? Šta se dešava kada vas neko uključi u neki chat razgovor bez vaše saglasnosti, a pod pretpostavkom da ste zainteresovani za neku temu? Kada neko prijavi vaše legalno ime na nagradnoj igri, za čiju ste nagradu zainteresovani/e, ali vaši podaci se javno objavljuju i vi baš niste saglasni/e s tim.

Po principu: “Ukazujemo na potrebu za izgradnjom etike i politike saglasnosti u kulturi, dizajnu, politikama i uslovima za pružanje usluga na internet platformama. Uslov za žensku djelatnost leži u njihovoj sposobnosti da donose informisane odluke o tome koje će aspekte svojih javnih ili privatnih života podijeliti na internetu.”

Stranice koje svakodnevno posjećujemo prikupljaju naše podatke. Svi oni/e koji/e učestvuju u izgradnji jedne web stranice ili aplikacije koju vi svakodnevno posjećujete obraćaju vrlo malo pažnje na to koje će sve vaše lične informacije njihov kod prikupiti. Prioritet njihovog koda je možda sasvim nešto drugo, ali dohvatanje vaših informacija za njih također može biti beneficija ukoliko nije propisno regulisano nekim od zakona zemlje u kojoj živite. Postoje, naravno i one stranice koje sa vrlo malo (ne)pažnje žele prikupiti što više vaših podataka.

Možda ste primjetili da se od ove godine mnogo više radi na obavještavanju korisnika/ca o tome da stranica prikuplja neke od vaših podataka. Obično se obavijest o “kolačićima” nađe u nekom uglu posjećene stranice/aplikacije. Najjednostavniji primjer koji vam možemo dati u kontekstu prikupljanja informacija jeste kada instalirate neku aplikaciju. Kada želite mobilnu aplikaciju “Flashlight” u jednom od instalacionih koraka ova aplikacija od vas zatraži dozvolu da upravlja vašim telefonskim kontaktima. Zašto svjetiljka mora da ima podatke iz mog imenika? Ili moju lokaciju?

https://www.techrepublic.com/blog/it-security/why-does-an-android-flashlight-app-need-gps-permission/

Znate li šta je GDPR ili šta su to kolačići?

GDPR (The General Data Protection Regulation / GDPR) je tu da unaprijedi prava svih kada posrijedi prikupljanje ličnih podataka online- bez obzira na njihovu nacionalnost, spol i ekonomski status. GDPR je kompleksan zakon koji donosi mnoge novosti i mijenja način rada i rukovanja s ličnim podacima pojedinaca. 

Opšta uredba o zaštiti podataka građana EU stupila je na snagu 25. maja 2018. i inboxi su nam bili zatrpani mailovima o ažuriranim politikama privatnosti. Ova regulativa se ne odnosi samo na zemlje EU. Ukoliko vaša kompanija vrši bilo koji vid trgovine sa potrošačima unutar EU, onda će se pravila GDPR-a primijeniti na vas ako skladištite, obrađujete ili dijelite lične podatke građana EU.1

“Lični podaci dolaze u kontakt sa dvije kategorije ljudi koji se bave podacima: onima koji odlučuju koji će se podaci sakupljati i kako će biti obrađivani (kontrolori podataka, Član 4 (7)) i onima koji ih zadržavaju i obrađuju (obrađivači podataka, Član 4 (8)). GDPR nameće obavezu objema stranama, a svakako je novost da je obaveza direktno primjenljiva na obrađivače podataka. Ovo znači da oni koji obrađuju podatke u ime svojih klijenata, kao što su na primjer banke ili marketing kompanije su jednako i direktno odgovorne pred korisnicima.”2

Prema GDPR odredbi mi posjedujemo određena i individualna prava kada je u pitanju prikupljanje naših podataka. Kao prvo, mi imamo pravo na informacije. U svakom slučaju kada neko prikuplja naše podatke mi imamo pravo da to znamo i da ne pristanemo na to. Ako neka stranica pravi profil naših podataka mi imamo pravo da znamo šta je na tom profilu. Svi naši podaci moraju biti prikupljeni i obrađeni na siguran način i kompanija mora da garantuje to pravo. Također imamo pravo pristupiti našim podacima uvijek i bez ograničenja i davanja novih informacija. Mi možemo zatražiti i objašnjenje na koji način i upotrebom kojeg algoritma ili logike se prikupljaju naše informacije.

Korištenjem stranice koja se služi politikom GDPR-a vi polažete sva ova prava i vaše je samo da odlučite da li želite koristiti njihov proizvod znajući da se tako prikupljaju vaši podaci ili jednostavno možete reći ne.

Vaši podaci se mogu obrisati i vi možete tražiti od kompanije da to uradi- ukoliko podaci više nisu potrebni za uslugu, ali ponekad postoje valjani razlozi da se podaci zadrže. Vi možete razgovarati sa kompanijom o tome ili ako smatrate da su vam sva prava povrijeđena možete podnijeti tužbu.

Naravno, sve ove pomenute odrednice odnose se na stranice i aplikacije koje koriste EU građani/ke. Ukoliko imate koristi od EU tržišta vi kao kompanija morate poštovati njihova pravila.

U Bosni i Hercegovini bi se u ovom slučaju trebale primjenjivati kaznene odredbe iz Zakona o zaštiti osobnih podataka sve do stupanja na snagu novog Zakona koji bi trebao biti usklađen sa Uredbom. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije (za što je krajnji rok 01.06.2021.), tako da se navedena obveza odnosi i na usklađivanje Zakona o zaštiti osobnih podataka s Općom uredbom o zaštiti podataka.

I kao što smo rekli na početku GDPR pripada svima i on je itekako feminističko pitanje jer pitanje saglasnosti je centar feminizma.

Saglasnost je ključna za feminizam, oslobođenje i jednakost jer se svodi na pravo da odlučite šta se dešava vama, vašem domu i vašem tijelu. Ovo pravo je kroz historiju ( a negdje i danas) praćeno kolonizacijom, uskraćivanjem resursa, prisilnom sterilizacijom, policijskom brutalnošću, neskrbi za trans osobe…Jednom da ne znači uvijek da. Pa ipak, zapitajte ste da li neko u vašoj alfa blizini traži vaš pristanak da bi objavio vašu zajedničku fotografiju? Koliko ste saglasni sa dijeljenjem tako, naizgled, banalnih informacija online?

POVEZANO

Feminizam, internet i izražavanje

Autorica: Erna Ključić (One World Platform)

Ovaj tekst je dio serije tekstova o Feminističkim principima interneta i finansiran je od strane APC (Association for Progressive Communication).

129.9.2018. sa: https://oneworldplatform.net/sta-trebate-znati-o-gdpr-u/;

2Ibid;