Aktuelne teme Lokalne teme

Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT

One World Platform trenutno sprovodi projekat Osnaživanje žena iz sigurnih kuća kroz IKT, uz podršku Asocijacije za progresivne komunikacije (APC). Svjesni činjenice da IKT mogu pružiti neograničene mogućnosti za ekonomski razvoj i društveni angažman ovih žena koje pripadaju ranjivim kategorijama, cilj projekta je da ih pruži znanje, alate i vještine koje kasnije mogu koristiti u svrhu zapošljavanja ili samozapošljavanja . Planirane su tri radionice/treninga, u trajanju od 5 dana, u različitim gradovima, a prvi je već održan u Sarajevu, u periodu od 22. do 26. aprila. Na treningu je učestvovalo 6 korisnica ove sigurne kuće.

Prva tri dana treninga polaznice su imale priliku da se upoznaju sa primjerima malih, kućnih biznisa u BiH, te kako takvi biznisi, odnosno kućne radinosti, mogu poboljšati kućni budžet ili čak postati dio stalnih stabilnih primanja. Osim dijela o poduzetništvu, polaznice su razgovarale i učile o brendiranju, logotipima i marketingu. Ideja treninga bila je da na kraju trećeg dana svaka ima logo, web stranicu/blog i stranicu na društvenoj mreži za svoj biznis.

Ovaj dio treninga je zapravo imao za cilj da polaznice kroz svoje vještine osmisle primamljivu ideju za biznis i učine je konkurentnom na tržištu. Neke su odabrale da je to izrada nakita, neke pravljenje kolača, dok su neke imale ideju o pravljenju platformi za izvještavanje o rodno-zasnovanom nasilju. Nakon osmišljene ideje zajedno sa trenericom su krenule sa procesom izrade loga. Nakon što su osmislile i logo za svoju biznis-ideju napravile su wordpress blog preko kojeg su plasirale svoje proizvode i usluge, a na kraju i Facebook stranicu, te su i učile o marketingu na društvenim mrežama.

Zadnja dva dana treninga su bila rezervisana za učenje o pojavi online nasilja, te usvajanje znanja i vještina o tome kako se zaštiti na ineternetu i kako sačuvati svoje podatke. Kroz ovaj dio treninga smo na najjednostavniji način pokušale pojasniti kakve to podatke ostavljamo na internetu, gdje oni mogu završtiti, ko sve može vidjeti naše objave na Facebooku, koliko su jake naše lozinke, te koliko je sigurno naše pretraživanje. Kroz upoznavanje sa opcijama, “trikovima”, kao i programima, naše polaznice su usvojile osnove bezbjednosti na internetu, što je i bio cilj ovog dijela treninga.

Prednosti osnaživanja žena, a posebno žena u ovakvim situacijama su mnogobrojne. Sticanje novih znanja i vještina im može pomoći da uđu na tržište rada i ponovo steknu osjećaj vlastite vrijednosti, dajući im motivaciju i sposobnost da se pokrenu. Ove žene mogu i trebaju promovisati potrebu da žene budu osnažene i da učestvuju u društvenim i ekonomskim pitanjima u široj zajednici BiH. zbog toga čvrsto vjerujemo da im znanje o IKT-u može pomoći da postignu dugoročne i pozitivne rezultate.