Aktuelne teme Women Rock IT

Šta se može uraditi u cilju borbe protiv online nasilja nad ženama i devojkama?

Živimo u eri informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), koje omogućavaju ljudima širom svijeta da se povežu, umrežavaju i razmjenjuju ideje na način koji prije nije bio moguć. To otvara beskrajne mogućnosti za komunikaciju, kao i nove opasnosti i izazove. Kao i u stvarnom svijetu, internet može biti nesigurno mjesto za žene i mlade djevojke. Cyber nasilje nad ženama i djevojkama je prilično nov fenomen koji postaje sve prisutniji. Može imati različite oblike, uključujući slanje agresivnih ili prijetećih e-poruka, tekstualnih poruka ili poruka na messengeru; dijeljenje ličnih fotografija i videozapisa bez pristanka; Internet trolanje; hakiranje; praćenje na internetu; itd.

Broj korisnika/ca IKT-a se svake godine ubrzano povećava napredovanjem tehnologije, zbog čega je od ključnog značaja da se radi na podizanju svijeti u društvu o opasnostima cyber nasilja, da se zagovaraju političke reforme koje će doprinijeti stvaranju otvorenog i uključivog interneta, te da se u IKT svijetu pronađu odgovorni za štetan uticaj i širenje cyber nasilja.

U Sjedinjenim Državama, i muškarci i žene doživljavaju uznemiravanje na internetu; Međutim, 57% odraslih koji su prijavili zlostavljanje na internetu su žene, u poređenju sa 43% muškaraca. U zemljama u razvoju, bezbjednosne pretnje i uznemiravanje spadaju u prvih pet prepreka vlasništvu mobilnih telefona kod žena. Asocijacija za progresivne komunikacije (APC) istražuje uticaj koji online rodno zasnovano nasilje može imati na žene, uključujući psihološku i emocionalnu traumu, oštećenje njihove reputacije i ekonomski gubitak zbog smanjenog učešća u online aktivnostima. Na primjer, mnoge žene preduzetnice žive u udaljenim ruralnim područjima, gde je pristup novcu uslovljen udaljenošću koju moraju da preći na putu do banke. U ovom slučaju, mobilno bankarstvo pomaže ženama da prošire svoje poslovanje i upravljaju njima iz svojih domova, gdje i dalje mogu brinuti za svoje porodice i djecu. Pored toga, upotreba mobilne tehnologije ženama pruža tržišne informacije, upravljanje, te mogućnosti umrežavanja.

Činjenica da se žene ustežu da prijave nasilje na internetu prouzrokuje dodatnu štetu ekonomijama i društvima u cjelini, čime se nastavlja kultura nekažnjivosti i slaba pravna i društvena kontrola nad online nasiljem. To može biti uzrokovano društvenim i kulturnim normama i vjerovanjima, nepovjerenjem u pravosudne sisteme ili jednostavno nepoznavanjem svojih prava. Prema studiji u Indiji, žene ne smatraju da su cyber napadi na društvenim mrežama ili putem mobilnih uređaja „nasilni“,stoga preferiraju da ignorišu ili blokiraju svoje zlostavljače, prije nego da prijave incident. Pored toga, neke od njih nerijetko donesu i odluku da minimiziraju svoje prisustvo na internetu, što šteti digitalnoj inkluziji, slobodi govora i drugim ljudskim pravima koja se njeguju u demokratskim društvima.

/var/folders/vb/1gngq_m140xbv3fslg29vdtc0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/infobox-1-640x321.jpg

Pored očigledne štete koju online rodno zasnovano nasilje nanosi ženama i devojkama, pravni sistem nema punu sposobnost da se pozabavi ovim pitanjem. Prema izvještaju UN Women, samo 26% agencija za provedbu zakona u 86 zemalja koje su obuhvaćene istraživanjem poduzimaju pravne mjere za borbu protiv online nasilja. Svaka peta žena koja koristi internet živi u zemljama u kojima su slučajevi online nasilja ostali neriješeni. Štaviše, platforme društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter moraju ići delikatnom linijom u dozvoljavanju slobode govora i zaštite drugih ljudskih prava. U većini slučajeva, društvene mreže isključuju naloge počinilaca online nasilja, ili ažuriraju politike privatnosti i zakonske propise svojih kompanija. Međutim, odgovori na online rodno zasnovano nasilje se još uvijek moraju unaprijeđivati, kako bi se riješio cijeli spektar negativnih uticaja na žene.

Pa, šta se može uraditi u cilju borbe protiv cyber nasilja nad ženama i devojkama?

Izveštaj UN Women predlaže da se započne sa suočavanjem sa društvenim normama i stavovima, povećanjem nadzora i kontrole nad IKT-om, i konačno, ažuriranjem zakona i propisa.

Izvor: CIPE

Prevela: Aida Salihović-Gušić