I žena se računa

U okviru projekta 'I žena se računa'/'Women Count', OneWorldSEE i portal ženskaposla.ba priređuju medijski događaj 29. marta gdje je cilj prikazati brojnost osoba koje svakodnevno rade na zagovaranju ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Na taj način dajemo im medijsku vidljivost i iskazujemo zahvalu za aktivizam, trud, energiju i predan rad.
Naša misija
OneWorldSEE i portal ženskaposla.ba namjeravaju od pomenutih materijala napraviti, objaviti i predstaviti vizualno brojnost, lica i snagu koja stoji iza svakodnevne borbe i uloženih napora da se status quo ženskih prava u Bosni i Hercegovini – mijenja i reformiše.

Izjave:

"Ja se računam zato što preuzimam odgovornost i utičem na promjene - svoj život sam, zadnjih 20 godina, posvetila tome."
Duška Andrić-Ružičić, INFOTEKA - Zenica

"Ja se računam jer se borim protiv socijalne isključenosti u mojoj lokalnoj zajednici."
Vesna Šokčević Vukmirović, NVO Šesto Čulo - Doboj

"Na mene se može računati zato što je moja borba, borba svake zene. Aktivizam je moj zivot."
Marija Vuletić, CURE, Sarajevo

"Zahvaljujući organizaciji u kojoj radim imam mogućnost da ih informisem,pozivam na događaje kao i uključim u aktivnosti COD Luna."
Svetlana Vuković, COD LUNA - Rudo

 

Pregled aktivnih članica i članova


PODRŽANO OD:
internews-usaid-logo


KONTAKT:
Adresa:
oneworld-platform for southeast europe (owpsee)
Vrbanja 4, 71000 Sarajevo
Bosnia-Herzegovina

Phone: 00387 33 834 899

Twitter: @owpsee

Email: info@oneworldsee.org