Mapiraj nasilje

Poziv na mapiranje je poziv na svjedočenje koje za cilj ima da učini nevidljivo vidljivim. Vratimo kontrolu nad tehnologijom! poziva žene i djevojke da preuzmu kontrolu nad tehnologijom i ispričaju svoje priče, podjele svjedočenja i doprinesu stvaranju narativa o različitim formama nasilja sa kojima se susreću.

Ovdje se radi o našem zahtjevu svijetu da se vidi ono što se ne želi vidjeti, ili što se samo vidi kroz objektiv senzacije ili užasa. Želimo sakupiti provjerena svjedočenja s ciljem da se aktivno priključimo u stvaranju svijeta gdje se nasilje nad ženama osuđuje.

Pozivamo da se uspostave veze sa ženama čije priče su na neki način izolirane, "nedovoljno značajne" ili one koje odudadaraju od standarda s ciljem da se stvori slika na globalnom nivou, a koja se tiče nasilja sa kojim su suočene žene i djevojke. Ujedno želimo pokazati i da je svaka priča bitna. Svaka priča je malo dio koji tvori cjelinu koju druge osobe koje vide, na koju reaguju, govore, odgovaraju, ruše, transformišu.

Ova incijativa je o feminističkom poznavanju, predstavljanju, svjedočenju. Kao i o zahtjevu da se pokrenu promjene. Dio kampanje Vratimo kontrolu nad tehnologijom! je "Zaustavi nasilje: ženska prava i bezbjednost online". To je rezultat saradnje i zajedničkog napora organizacija i pojedinaca/ki širom svijeta da se dokumentuje, ispričaju priče i izgradi izvor dokaza o nasilju nad ženama koje se dešava online ili kroz korištenje informaciono komunikacionih tehnologija (npr. mobilni telefoni).

Priče će se koristiti s ciljem da se zagovara, prizna i obešteti nasilje nad ženama koje se dešava online na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Koristit će se i za jačanje kapaciteta žena i djevojčica da prijave i da se uhvate u koštac sa nasiljem kojem vrlo lako mogu biti izložene i za rad organizacija koje se bave pitanjima ženskih ljudskih prava, te za zagovaranje prava na Internet.

Mapu je inicirala Asocijacija za progresivne komunikacije (APC), a izgrađena je zahvaljujući organizacijama i kolektivima koje nabrajamo u nastavku. Mape, podjeljene po državama, se integriraju u globalnu.

One World Platform for Southeast Europe (OWPSEE), Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija
Colnodo, Kolumbija
Si Jeunesse Savait, Demokratska republika Kongo
KictaNet, Kenija
Bytes for All, Pakistan
Foundation for Media Alternatives (FMA), Filipini
Erika Smith, APC

Mapiraj! Pozivamo te da prijaviš slučajeve iz svoje zemlje ili iz drugih područja. Daj svoj doprinos izgradnji jakih dokaza koji će postaviti temelj eliminaciji nasilja nad ženama!
Aktivnosti se implementiraju zahvaljujući Nizozemskom ministarstvu vanjskih poslova 'Fond liderstvo i mogućnosti za žene'(Funding Leadership and Opportunities for Women - FLOW).