Prepoznaj i zaštiti se

Veza informacionih tehnologija i nasilja nad ženama
Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT), su alati i platforme koje koristimo za našu komunikaciju i informacione potrebe. Neki primjeri uključuju radio uređaje, mobilne telefone, televizijska emitovanja i internet.

Ponekada se IKT-e shvataju na “stari” i “novi” način. Jednostavno rečeno “stari” način je definisan
kao onaj gdje se informacije šalju u analognom formatu poput radija, a “novi” način je onaj gdje se informacije šalju u digitalnom formatu poput bežične tehnologije.
Osnovni uzrok nasilja nad ženama leži u nejednakim odnosima moći između muškaraca i žena u gotovo svim aspektima života. Činovi nasilja nad ženama u materijalnom svijetu su replicirani i bivaju počinjeni na razne načine i unutar virtualnog svijeta.

Postoje najmanje dva načina da se uvidi kako IKT utječu na odnose moći:

Predstavljanje
IKT su u mogućnosti da prenose i šire norme kroz prezentacije “kulturnih” i socijalnih struktura i odnosa. Vrlo često, slike, u ulozi medija, pojačavaju predstave o “razlikama” između muškaraca i žena tako što normaliziraju stereotipe o ulogama spolova u stvarnosti. Ova dinamika nije jasna niti jednostavna, jer kulture nisu homogene ili statične. Povećana raznolikost proizvođača sadržaja na internetu također dozvoljava raspored predstavljanja koja na složene načine utječe na odnose polova.

Komunikacija
Brzina, rasprostranjenost i relativno lagana upotreba, naročito “novih” informaciono komunikacionih tehnologija smanjuje razdaljinu i vrijeme između ljudi. Ovo može omogućiti žrtvama nasilja da potraže informacije i pomoć, ali također može ugroziti preživjele ako se koriste bez razumijevanja njihovih dimenzija. IKT mogu kompromitovati lokalne strategije organizacija kroz pitanja privatnosti, pogrešnog interpretiranja i pogrešnog razumijevanja. Sa druge strane organizacije su iskoristile mogućnosti IKT-a da se povežu sa velikih udaljenosti i pokrenu trenutnu akciju po pitanju hitnih situacija nasilja nad ženama. Istražujući kako su IKT angažirane, ženski pokreti mogu oblikovati jače veze sa većim razumijevanjem svojih potencijala i ograničenja.

Znaj svoja informaciona i komunikaciona prava!
Informaciona i komunikaciona prava su neophodni preduslovi za djevojke i žene da u potpunosti ostvaruju svoja građanska i politička prava – naročito svoja prava da se organizuju, povezuju i da svoja znanja i ideje učine vidljivim. Također, važno je da osiguraju da zakonodavstvo i javne politike donose pravdu među spolovima u svim relevantnim oblastima.

Komunikaciona prava uključuju ne samo slobodu mišljenja i izražavanja, nego obuhvataju područja kao što su pravo na informacije, privatnost, demokratsko upravljanje, učešće u kulturi, obrazovanju, pravo na mirno okupljanje i samoopredjeljenje.

Žene su često u nepovoljnom položaju kada se bave pitanjima posjedovanja medija, cenzure i sadržaja propisa, privatnosti i prava na intelektualno vlasništvo, jer one nisu uvijek diretno predstavljene na lokalnim, državnim i regionalnim političkim strukturama odlučivanja gdje se raspravlja o tim pitanjima.

Zato je kampanja Preuzmi kontrolu nad tehnologijom put za žene da ostvare svoja potpuna komunikaciona prava kroz slavljenje doprinosa žena razvoju IKT-a, razmjenu informacija i stvaranje kolektvinog znanja, angažovanje u izgradnji kapaciteta i obrazovanju, potom kroz proizvodnju alternativnih medija, umrežavanje i izgradnja solidarnosti.

Bilo da se nove forme IKT-a repliciraju, pojačavaju ili destabilizuju, odnosi moći će uveliko ovisiti o tome koliko pažljivo pratimo i sudjelujemo u njihovom razvoju i diskursu koji ih okružuje.

Lozinka/Šifra! Prva linija odbrane
Sigurne šifre su i dalje osnovni način zaštite vaših informacija, online ili offline. Širenjem online servisa i društvenih mreža sve više su nam potrebne šifre. Danas se vaše informacije ne nalaze samo na vašem kompjuteru i drugom ličnom uređaju, već i na internetu (internet servisi kao npr: Google Mail, Facebook i drugi). Prema tome, vaše informacije se nalaze negdje unutar virtualnog prostora i izložene su zlonamjernim napadima na internetu.

Savjeti za ‘pametnu’ šifru:
Što duža šifra – to bolje. Vaša šifra bi trebala imati najmanje 12 karaktera. (npr. heer-iz1w/12).
Da bi bila što sigurnija šifra, pomiješajte redoslijed slova u riječima ili zamijenite riječi specijalnim karakterima ili brojevima. Šifra može biti naslov knjige ili dio iz neke pjesme (ali opet samo kao jedan njen dio).
Vaše šifre trebaju da sadrže VELIKA i mala slova, broj3ve, specijalne karaktere(@ % # …), te ako je dozvoljeno (od strane sistema ili online usluge) vaše šifre treba da sadrže razmak.
Vaše šifre ne bi trebale da sadrže riječi iz rječnika i/ili javno dostupne informacije o vama, kao što je vaš broj telefona, ime kućnog ljubimca, vaša adresa i slično.
Često mijenjajte lozinke. Baš kao što to radite sa četkicom za zube.
Ne koristite iste šifre za različite korisničke račune ili usluge na internetu.
Ne zapisujte šifre na papir, već se potrudite da ih zapamtite.
NIKADA ne dijelite vaše šifre.
NIKADA ne dozvolite da web sajtovi i programi pamte vaše šifre.
Provjerite bezbjednost internet kafića prije nego li pristupite online uslugama.

Mobilni Telefoni
Mobilnost, prikladnost i povoljna cijena mobilnih telefona čine ih ključnom komunikacijskom alatkom. Mobiteli čine različite vrste vitalnih informacija odmah dostupnim – i to ne samo kroz listu kontakta. Upravo zbog toga, važno je da budemo svjesne pratećih rizika i slabosti. Obzirom na to da u vaš mobilni telefon pohranjujete podatke o vašim prijateljima, porodici i drugim kontaktima, štiteći vašu privatnost – štitite i njihovu.

Sigurnosni savjeti za upotrebu mobilnih telefona:
Razmislite o tome da šifrom zaštitite svoj telefon kao način kojim bi vaš direktorij i poruke ostali privatni u slučaju da izgubite telefon ili vam bude ukraden, te ako imate osjećaj da vam partner prati telefonske razgovore
Budite svjesne da mnoge porodice primaju izvještaje o biranim telefonskim brojevima te o porukama poslanim vlasniku takvog izvještaja, tako da vašakorisnička historija ne može biti povjerljiva
Ako osjetite da vas vaš partner prati/posmatra i ne možete šifrom zaštititi telefon jer se bojite za svoju sigurnost, razmislite o nabavci druge, alternativne SIM kartice, gdje bi vaše poruke i pozivi ostali privatni
Kako mobilni telefoni mogu biti ukradeni i/ili izgubljeni, razmislite dobro prije nego što pohranite intimne slike na vaš mobilni telefon. Naučite kako da trajno izbrišete takve slike ili ih čuvajte fajlu zaštićenom šifrom
Ako dobivate uznemirujuće poruke, na primjer od bivšeg partnera, ne brišite ih. One su važan dokaz ako budete morali pružiti dokumentaciju policiji ili pružatelju telefonskih usluga. Ako primate uznemirujuće telefonske pozive, provjerite da li vaš telefon ima mogućnost snimanja poziva da biste imali digitalni zapis o onome ko vas uznemirava
Danas su mnogi telefoni – ‘pametni telefoni’ sa internet pristupom i uslugama instant poruka. Sigurnosni savjeti za te usluge također se odnose i na vaš mobilni telefon
Mnogo je kampanja za reciklažu starih mobilnih telefona – ili za dijelove ili da koriste ljudima koji ih nemaju, na primjer preživjelima u ženskim skloništima. Prije nego što donirate telefon pobrinite se da izbrišete sve lične podatke. Izvadite vašu SIM karticu i izbrišite historiju korištenja tako što ćete napraviti opciju vraćanja na prvobitne postavke. Instrukcije variraju u zavisnosti od modela telefona zato konsultujte priručnik ili internet o tome kako da to uradite valjano.

Šta znači siguran e-mail?
Evo nekoliko primjera dobre prakse kako se zaštititi kada koristite e-mail:
Ne otvarajte priloge od pošiljalaca kojima ne vjerujete
Ne otvarajte priloge bez prethodnog provjeravanja da li su zaraženi virusom
Izaberite opciju da vidite i pošaljete e-mail kao “plain text”. To znači da vaš e-mail klijent neće automatski učitati grafiku i slike (koje mogu biti sa ugrađenim malware-om) i druge izvršne datoteke (koje obično sadržavaju viruse)
Izaberite anti-virus program koji automatski filtrira vaše e-mail poruke i označava ih sa porukom gdje vam kaže da nije “zaražena”
Držite e-mail poruke privatnim. Ne prosljeđujte ih osim ako imate dozvolu od pošiljaoca
Pretpostavite da je sve što objavite na mailing listu javno – osim ako ne provjerite sa e-mail administratorom. Zato budite oprezne koje lične podatke postavljate tamo

Šifrirajte vaše email poruke (PGP):
PGP (Pretty Good Privacy) je program enkripcije vojnog nivoa koji se koristi za šifriranje (enkripciju) i dešifrovanje podataka tako da ih može pročitati samo onaj kome su namjenjeni.
Možete šifrirati email koji šaljete drugima i dešifrovati one koji su vama poslati. Možete šifrirati i dešifrirati fajlove na vašem kompjuteru, a koje ne želite da drugi pročitaju. PGP je najbolji način da zaštitite podatke koji su dostupni široj javnosti.

Važni telefoni

Policija – 122

SOS telefon FBiH – 1265

SOS telefon RS – 1264

Poziv na ove brojeve može biti anoniman. Ne morate ostaviti svoje podatke niti se predstaviti.

Ostali bitni telefoni:
SOS telefon Sarajevo Tel/fax: +387 33 222 000
Crvena linija za žrtve porodičnog nasilja (Fondacija lokalne demokratije)
Telefonska linija dostupna 24 sata
ZELENA LINIJA Sarajevo Tel/fax: +387 33 223 366
Informativni telefon o: nasilju, spolno prenosivim bolestima, seksualnom uznemiravanju, reproduktivnom zdravlju, diskriminaciji na osnovu spola
e-mail: zelena_linija@bih.net.ba