Online nasilje Sigurnost i privatnost Take back the tech

Vratimo kontrolu nad tehnologijom!

25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, počinje kampanja 'Vratimo kontrolu nad tehnologijom!' čiji je fokus nasilje koje se dešava kroz korištenje informaciono komunikacione tehnologije.

OneWorldSEE zajedno sa partnerskim organizacijama: Okvir, Udruženje mladih Ilovača, Infoteka, Antifašistička akcija Mostar, Abrašmedija, Žene ženama, Helsinški parlament građana Banja Luka, Viktorija 99, Omladinski centar Ljubija, Centar za mlade "KVART" Prijedor, Oštra nula, Forum žena Bratunac i Akcija građana se priključuje globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

Kampanja počinje 25. novembra, a završava se 10. decembra. Tokom kampanje Vratimo kontrolu nad tehnologijom! cilj je uključiti civilno društvo, a posebno djevojke i žene da mapiraju svoje priče o online nasilju putem mape koju možete naći ovdje.

Dodatne informacije o kampanji možete naći na zenskaposla.ba, fun page https://www.facebook.com/zenskaposla.ba, twitter @zenskaposlaBA
ili nam pišite na info@zenskaposla.ba.

Pozivamo sve da uzmu učešće na 16 dana aktivizma i u kampanji 'Vratimo kontrolu nad tehnologijom!' Ispričajte, slušajte i podjelite svoje priče o ovoj problematici. Preuzmite kontrolu nad tehnologijom i zajedničkim naporima doprinesimo eliminaciji nasilja nad ženama.